Mukowiscydoza

Mikrobiologia

Czym jest eradykacja w mukowiscydozie?

Eradykacja to mało znane słowo, stosowane przez lekarzy, w tym pulmonologów, specjalistów leczenia mukowiscydozy. Termin eradykacja jest używany na określenie terapii mającej na celu całkowite usunięcie drobnoustroju z organizmu, np.…

Pokonać gronkowca złocistego MRSA

Bakterie oporne na antybiotyki powodują ponad 30 000 zgonów rocznie w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Większość z nich wywoływana jest przez opornego na metycylinę gronkowca złocistego Staphylococcus aureus, znanego pod nazwą MRSA.…