RODO / Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach portalu Oddech Życia

Fundacja Oddech Życia (ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków), wydawca portalu https://oddechzycia.pl oraz https://fundacja.oddechzycia.pl  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie oddechzycia.pl

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punktach: Formularz kontaktowy, Komentarze, Rejestracja podopiecznego. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w punktach: Formularz kontaktowy, Komentarze, Rejestracja podopiecznego, nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Kontakt do nas: Fundacja Oddech Życia, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. E-mail: [email protected] tel. +48 578632026

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony internetowe.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszymi stronami www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Formularz kontaktowy

Podanie Twoich danych w formularzu kontaktowego na stronach  jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Dane podane w formularzu przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Fundacja Oddech Życia, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków.

Komentarze

Podanie Twoich danych w postaci adresu e-mail oraz nazwy użytkownika jest niezbędne do publikacji komentarzy na stronach   oddechzycia.pl

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Dane podane w formularzu dodawania komentarzy przetwarzamy wyłącznie w celach archiwizacyjnych.

Rejestracja podopiecznego (Fundacji Oddech Życia)

Rejestracja podopiecznego i podanie Twoich danych osobowych, ewentualnie danych osobowych dziecka jest dobrowolna i służy świadczeniu pomocy socjalnej, merytorycznej, prawnej – w ramach działań statutowych Fundacji Oddech Życia. Część świadczeń pomocowych może być udzielana wyłącznie osobom uprawnionym w świetle przepisów prawnych, stąd potrzeba weryfikacji danych osobowych.

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Cookies na stronach internetowych 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na naszych stronach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie okresowo mogą być wykorzystywane sesyjne plik Cookie – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami, przechowywania ustawień strony oraz logowania.

Odnośniki do innych stron

Nasze strony w domenie oddechzycia.pl mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.