Zwiększenie dofinansowania wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w Polsce

0

W Polsce od roku 2022 obserwuje się znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia – z 3010 zł na koniec 2022 roku do projektowanych 4300 zł w lipcu 2024 roku. Wzrost ten, mimo że pozytywny dla większości pracowników, stworzył nowe wyzwania dla systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami (OzN) na rynku pracy. Istotnym problemem stało się nieodpowiadające tempo wzrostu dofinansowań wynagrodzeń z systemu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SODIR), co skutkowało trudnościami w utrzymaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Propozycja dotycząca nowych stawek dofinansowań

W odpowiedzi na te wyzwania, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń, wspólnie z Ministerstwem Finansów, przedstawił propozycję zwiększenia środków na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Inicjatywa ta ma na celu poprawę sytuacji zarówno pracowników, jak i pracodawców, a także przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami.

W ramach nowego planu, proponuje się zwiększenie stawek dofinansowania o 15%, co przekłada się na zwiększenie kwot bazowych w zależności od stopnia niepełnosprawności:

  • dla stopnia znacznego kwota bazowa wzrasta z 2400 zł do 2760 zł,
  • dla stopnia umiarkowanego z 1350 zł do 1550 zł,
  • dla stopnia lekkiego z 500 zł do 575 zł.

Dodatkowo, dla schorzeń szczególnych proponuje się podwyższenie dofinansowań o kwoty od 690 zł do 1380 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Skutki finansowe i społeczne

Szacowane wydatki na te dofinansowania wyniosą około 220 mln zł w roku 2024 i 550 mln zł w roku 2025. Te dodatkowe środki mają nie tylko złagodzić skutki wzrostu płac minimalnych, ale również zachęcić pracodawców do zatrudniania i utrzymania na stanowiskach osób z niepełnosprawnościami.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.