Innowacyjne studia podyplomowe w Elblągu – nowe perspektywy dla pracowników sektora zdrowia

Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO)

0

Współczesny rynek pracy w sektorze zdrowia wymaga od profesjonalistów ciągłego doskonalenia się i adaptacji do szybko zmieniających się warunków. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu (AMiSNS) odpowiada na te potrzeby poprzez uruchomienie projektu „IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji”. Inicjatywa ta jest wspierana finansowo przez Agencję Badań Medycznych i oferuje bezpłatne studia podyplomowe, które są unikalną szansą dla wszystkich pracowników branży medycznej.

Oferta edukacyjna projektu IMPEt

Projekt IMPEt zaprojektowano z myślą o zaspokojeniu specyficznych potrzeb sektora zdrowia poprzez zintegrowane i interdyscyplinarne podejście do edukacji. W ramach projektu dostępne są trzy kluczowe kierunki studiów:

  1. Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO) – kierunek skoncentrowany na integracji nowoczesnych technologii i metod zarządzania w placówkach medycznych.
  2. Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO) – program dedykowany specjalistom fizjoterapii, skupiający się na opiece paliatywnej i wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych.
  3. Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD) – kierunek przygotowujący uczestników do prowadzenia badań klinicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Metodyka i praktyczne aspekty edukacji

Edukacja w ramach projektu IMPEt opiera się na metodzie problem-based learning (PBL), która stawia na aktywne rozwiązywanie rzeczywistych problemów medycznych i zdrowotnych. Dzięki temu studenci nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, które mogą od razu zastosować w swojej pracy zawodowej. Programy studiów realizowane są w formie hybrydowej, łączącej zajęcia stacjonarne z elementami nauczania online, co umożliwia elastyczne dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb pracujących specjalistów.

Międzynarodowy wymiar nauki

Dodatkowym atutem uczestnictwa w projektach IMPEt jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowych wizytach studyjnych. Studenci kierunków INNO i KLIN-BAD będą mieli okazję odwiedzić europejskie szpitale w Hiszpanii i Włoszech, które są pionierami w implementacji innowacji cyfrowych w medycynie. Te wizyty są nie tylko szansą na zdobycie cennego doświadczenia, ale również umożliwiają nawiązanie międzynarodowych kontaktów zawodowych.

Rekrutacja i więcej informacji

Rekrutacja na kierunki INNO i FIZJO trwa do 8 maja, a nabór na kierunek KLIN-BAD zostanie otwarty w lipcu. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji, szczegółów programów oraz formularze aplikacyjne znajdują się na stronach internetowych projektu: www.impet.edu.pl oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.amisns.edu.pl.

Dział Rekrutacji i Promocji Akademii jest dostępny pod numerem telefonu 451 177 566 oraz poprzez e-mail: [email protected], aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości zainteresowanych kandydatów.

Zapraszamy do skorzystania z tej unikalnej okazji rozwoju zawodowego w jednym z najbardziej innowacyjnych środowisk edukacyjnych w Polsce!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.