Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne 2024

0

Fundacja Oddech Życia z dniem 2 stycznia 2024 uruchamia drugą edycję programu wsparcia fizjoterapeutycznego skierowanego do pacjentów z mukowiscydozą oraz pierwotną dyskinezą rzęsek, którzy zmagają się z trudnościami finansowymi.

Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie potrzebującym pełnego dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej. W ramach programu Fundacja Oddech Życia współpracuje z doświadczonymi fizjoterapeutami, aby oferować bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne w wybranych lokalizacjach na terenie całego kraju. Dzięki temu możliwe jest nie tylko poprawienie jakości życia pacjentów, ale też ułatwienie im dostępu do potrzebnej pomocy na miejscu.

Proces zgłoszeniowy jest prosty i przejrzysty. Jeżeli jesteś podopiecznym fundacji i chcesz skorzystać z bezpłatnej wizyty u fizjoterapeuty, prosimy o przesłanie maila z wyrażeniem chęci udziału na adres: [email protected]. W zgłoszeniu warto zawrzeć krótką informację o swoim stanie zdrowia oraz oczekiwaniach co do wizyty oraz wybrać fizjoterapeutę. Po otrzymaniu i akceptacji zgłoszenia, koordynator programu skontaktuje się z podopiecznym w celu potwierdzenia uczestnictwa.

Następnie, po uzgodnieniu z Fundacją Oddech Życia, termin spotkania zostanie ustalony bezpośrednio między podopiecznym a fizjoterapeutą. To elastyczne podejście umożliwia dostosowanie terminów spotkań do potrzeb i możliwości zarówno pacjentów, jak i fizjoterapeutów.

Zaangażowanie Fundacji Oddech Życia w kwestię dostępności fizjoterapii dla pacjentów z mukowiscydozą oraz pierwotną dyskinezą rzęsek to jeden z kolejnych kroków na drodze do poprawy jakości ich życia. Zapewnienie specjalistycznej pomocy medycznej i fizjoterapeutycznej dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują, to misja, która nadaje sens naszej działalności.

Przypominamy, że wsparcie jest skierowane do pacjentów z mukowiscydozą oraz pierwotną dyskinezą rzęsek, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zachęcamy do zgłoszeń i udziału w programie.

Program pomocowy skierowany jest do osób z mukowiscydozą oraz pierwotną dyskinezą rzęsek, podopiecznych Fundacji Oddech Życia, w trudnej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo w konsultacjach będą miały osoby, które nie korzystają ze wsparcia fizjoterapeutycznego.
WordPress Tables Plugin

Program pomocowy prowadzony przez Fundację Oddech Życia jest limitowany i niestety, nie wszystkie zgłaszające się osoby będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji fizjoterapeutycznej.

Decyzje odnośnie przyznania wsparcia będą podejmowane na podstawie zgłoszeń i kryteriów ustalonych przez Fundację. W procesie wyboru, Fundacja Oddech Życia zwraca szczególną uwagę na sytuację materialną zgłaszających się osób, priorytetowo traktując te, które są w największej potrzebie wsparcia.

Chociaż fundacja bardzo chciałaby pomóc każdemu, niestety zasoby są ograniczone, a potrzeby ogromne. Dlatego z pełnym zrozumieniem prosimy o zgłaszanie się do programu tylko tych osób, które naprawdę znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i najbardziej potrzebują tego rodzaju pomocy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.