Zasady programu lekowego “Leczenie mukowiscydozy ICD-10 E84)” preparatem Kalydeco (iwakaftor)

Od 1 listopada 2020

0

Na stronach rządowych pojawił się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r. Na liście programów lekowych znajduje się lek przyczynowy Kalydeco.

Poznaliśmy zasady programu lekowego z preparatem Kalydeco:

Do leczenia kwalifikowani są chorzy, spełniający łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 1. potwierdzone rozpoznanie mukowiscydozy;
 2. potwierdzone wystąpienie jednej z poniżej wymienionych mutacji, w przynajmniej 1 allelu genu CFTR: mutacja bramkująca genu CFTR (klasy III): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N lub S549R u chorych w wieku 12 miesięcy i starszych;
 3. regularna opieka ośrodka specjalizującego się w opiece nad chorymi na mukowiscydozę (minimum 3 udokumentowane konsultacje lekarskie w ciągu ostatnich 12 miesięcy);
 4. pozytywna opinia minimum 2 lekarzy, w tym jednego z co najmniej 10-letnim doświadczeniem klinicznym w pracy z chorymi na mukowiscydozę.

Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu:

 1. nadwrażliwość na iwakaftor lub jakąkolwiek substancji pomocniczą zawartą w leku;
 2. stan po przeszczepieniu narządu;
 3. ciąża, planowanie ciąży, karmienie piersią
 4. aktywność aminotransferazy alaninowej lub asparaginowej 5-krotnie większa od górnej granicy normy;
 5. dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub z zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy;
 6. konieczność stosowania silnych induktorów izoenzymu CYP3A takich jak: ryfampicyna, ryfabutyna, fenobarbital, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca;
 7. brak zgody na monitorowanie efektów klinicznych leczenia na podstawie danych zebranych przez świadczeniodawcę lub płatnika w systemach informatycznych

Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego, doświadczonego w leczeniu chorych z mukowiscydozą, decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu.

Dawkowanie

Dawkowanie leku zgodnie z aktualnie obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego Kalydeco na dzień wydania decyzji refundacyjnej.

Kryteria wyłączenia z programu

 1. wystąpienie objawów nadwrażliwości na iwakaftor lub którykolwiek ze składników preparatu;
 2. przeszczepienie narządu;
 3. aktywność aminotransferazy alaninowej lub asparaginowej 5-krotnie większa od górnej granicy normy (po ustabilizowaniu aktywności tych enzymów na poziomie poniżej 5-krotności górnej granicy normy, można rozważyć powrót do leczenia, bez ponownej kwalifikacji chorego);
 4. konieczność stosowania silnych induktorów izoenzymu CYP3A, takich jak : ryfampicyna, ryfabutyna, fenobarbital, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca;
 5. ciężkie zaburzenia funkcjonowania wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha)
 6. ciąża, planowanie ciąży, karmienie piersią (wyłączenie czasowe, na okres trwania ciąży, planowania ciąży i karmienia piersią);
 7. wycofanie zgody na monitorowanie efektów klinicznych leczenia
  na podstawie danych zebranych przez świadczeniodawcę lub
  płatnika w systemach informatycznych.

Badania przy kwalifikacji

W okresie do 3 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia:

 1. test potowy;
 2. badanie spirometryczne (u chorych, u których rozwój psychofizyczny gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie testu);
 3. aminotransferaza alaninowa;
 4. aminotransferaza asparaginowa;
 5. badanie mikrobiologiczne plwociny lub wymazu z gardła;
 6. konsultacja okulistyczna.

W okresie do 12 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia

 1. RTG klatki piersiowej.

Monitorowanie leczenia

 1. test potowy po 6 i 12 miesiącach po rozpoczęciu leczenia, a następnie raz w roku;
 2. badanie spirometryczne (u chorych u których rozwój psychofizyczny gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie testu) po 6 i 12 miesiącach po rozpoczęcia leczenia, a następnie raz w
  roku;
 3. badanie mikrobiologiczne plwociny lub wymazu z gardła po 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, a następnie raz w roku;
 4. aktywność aminotransferazy alaninowej i asparaginowej po 3, 6, i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, a następnie raz w roku;
 5. konsultacja okulistyczna raz w roku.
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.