Mukowiscydoza w Polsce – analiza Ministerstwa Zdrowia (część pierwsza)

0

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami dokumentu „Krajowe ramy strategiczne – Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (tzw. moduł B) uzupełnione o analizę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Wśród omawianych chorób jest też mukowiscydoza.

Poniżej zamieszczamy fragmenty dotyczące mukowiscydozy w Polsce.

Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie, wzrasta liczba pełnoletnich chorych na Mukowiscydozę (0,8 tys. hospitalizacji w Polsce).

Województwo dolnośląskie

W 2014 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 220 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie dolnośląskim występuje silna koncentracja świadczeń – 91% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Centrum Medyczne Karpacz s.a. Szpital) (25% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 94% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Centrum Medyczne Karpacz s.a. Szpital) (20% wszystkich szpitali z tego województwa).

W przypadku dorosłych zauważalny jest wyższy w porównaniu do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 13,8% w województwie dolnośląskim, natomiast w Polsce 3,1%. Omawiane województwo wyróżnia się dostępnością do świadczeń rehabilitacyjnych na tle kraju, jednak relatywnie wyższy odsetek osób rehabilitowanych w tym woj. w porównaniu do pozostałych absolutnie nie świadczy o wystarczającej dostępności do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 4,9% w województwie dolnośląskim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

W województwie dolnośląskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 37,9% (w Polsce: 62,8%).W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie dolnośląskim odsetek przyjęć planowych wyniósł 58,0% (w Polsce: 78,4%).

Województwo małopolskie

W 2014 roku w województwie małopolskim odnotowano 741 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest ona chorobą rzadką i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie małopolskim występuje silna koncentracja świadczeń – 92% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju) (14% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 71% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju) (17% wszystkich szpitali z tego województwa).

W województwie małopolskim odnotowano wyższą od wartości dla Polski liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności (dorośli), która wynosi ok. 9,94 hospitalizacji (w Polsce 2,66). Różnica w liczbie hospitalizacji może wynikać z jakości sprawozdawczości szpitalnej w tym województwie, niskiej dostępności specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, uwarunkowań demograficznych i środowiskowych. Z tego względu rekomendacje dla działań powinny być podjęte przy współpracy z właściwym konsultantem wojewódzkim. W przypadku dorosłych zauważalny jest znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 2,2% w województwie małopolskim, natomiast w Polsce 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 4,0% w województwie małopolskim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

W województwie małopolskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 92,6% (w Polsce: 62,8%). W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie małopolskim odsetek przyjęć planowych wyniósł 91,1% (w Polsce: 78,4%).

Województwo kujawsko-pomorskie

W 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 89 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie kujawsko-pomorskim występuje silna koncentracja świadczeń – 79% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy) (20% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 89% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy) (33% wszystkich szpitali z tego województwa). W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała porównywalny do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 6,2% w województwie kujawsko-pomorskim. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna). W województwie kujawsko-pomorskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 41,7% (w Polsce: 62,8%). W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie kujawsko-pomorskim odsetek przyjęć planowych wyniósł 58,5% (w Polsce: 78,4%).

Województwo lubelskie

W 2014 roku w województwie lubelskim odnotowano poniżej 50 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie lubelskim występuje silna koncentracja świadczeń – 78% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie) (25% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 93% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie) (50% wszystkich szpitali z tego województwa).

W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała brak pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich pacjentów w Polsce wynosi 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

W województwie lubelskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 83,3% (w Polsce: 62,8%).

W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie lubelskim odsetek przyjęć planowych wyniósł 55,2% (w Polsce: 78,4%)

Województwo lubuskie

W 2014 roku w województwie lubuskim odnotowano ponizej 50 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest ona chorobą rzadką i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie lubuskim występuje silna koncentracja świadczeń – 100% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.) (100% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 67% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 2 szpitalach (67% wszystkich szpitali z tego województwa).

W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała wyższy w porównaniu do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 33,3% w województwie lubuskim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

Województwo łódzkie

W 2014 roku w województwie łódzkim odnotowano 97 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie łódzkim występuje silna koncentracja świadczeń – 88% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycz) (33% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 54% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) (20% wszystkich szpitali z tego województwa).

W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 2,5% w województwie łódzkim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

W województwie łódzkim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 62,5% (w Polsce: 62,8%).

W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie łódzkim odsetek przyjęć planowych wyniósł 85,2% (w Polsce: 78,4%).

Województwo mazowieckie

W 2014 roku w województwie mazowieckim odnotowano 613 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest ona chorobą rzadką i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie mazowieckim występuje silna koncentracja świadczeń – 79% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) (20% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 58% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Instytut Matki i Dziecka) (25% wszystkich szpitali z tego województwa).

W przypadku dorosłych zauważalny jest znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 2,0% w województwie mazowieckim, natomiast w Polsce 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała wyższy w porównaniu do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 14,1% w województwie mazowieckim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

W województwie mazowieckim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 30,5% (w Polsce: 62,8%).

W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie mazowieckim odsetek przyjęć planowych wyniósł 89,0% (w Polsce: 78,4%).

Województwo opolskie

W 2014 roku w województwie opolskim odnotowano poniżej 50 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie opolskim występuje silna koncentracja świadczeń – 100% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu) (100% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 50% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu) (50% wszystkich szpitali z tego
województwa).
W województwie opolskim odnotowano niższą od wartości dla Polski liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności (dorośli), która wynosi ok. 0,12 hospitalizacji (w Polsce 2,66). Różnica w liczbie hospitalizacji może wynikać z jakości sprawozdawczości szpitalnej w tym województwie, wysokiej dostępności specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, uwarunkowań demograficznych i środowiskowych. Z tego względu rekomendacje dla działań powinny być podjęte przy współpracy z właściwym konsultantem wojewódzkim.

W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała brak pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast w Polsce odsetek takich pacjentów wynosi 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

Województwo podkarpackie

W 2014 roku w województwie podkarpackim odnotowano ponizej 50 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie podkarpackim występuje silna koncentracja świadczeń – 67% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu) (50% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 64% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie) (33% wszystkich szpitali z tego województwa). W województwie podkarpackim odnotowano niższą od wartości dla Polski liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności (dorośli), która wynosi ok. 0,17 hospitalizacji (w Polsce 2,66). Różnica w liczbie hospitalizacji może wynikać z jakości sprawozdawczości szpitalnej w tym województwie, wysokiej dostępności specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, uwarunkowań demograficznych i środowiskowych. Z tego względu rekomendacje dla działań powinny być podjęte przy współpracy z właściwym konsultantem wojewódzkim.

W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała brak pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast w Polsce odsetek takich pacjentów wynosi 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).

W województwie podkarpackim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 33,3% (w Polsce: 62,8%).

W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie podkarpackim odsetek przyjęć planowych wyniósł 57,1% (w Polsce: 78,4%).

Województwo podlaskie

W 2014 roku w województwie podlaskim odnotowano ponizej 50 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy.
Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach
zajmujących się kompleksową opieką. W województwie podlaskim występuje silna koncentracja świadczeń
– 93% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Uniwersytecki
Szpital Kliniczny w Białymstoku) (50% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie
wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących
się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta
liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze
istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 100% hospitalizacji z
grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im.
L. Zamenhofa w Białymstoku) (100% wszystkich szpitali z tego województwa).
W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu
90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek
takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność
do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku
życia wykazała znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji
udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 5,6% w województwie podlaskim, natomiast w Polsce 6,8%.
Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).
W województwie podlaskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł
28,6% (w Polsce: 62,8%).
W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie podlaskim odsetek przyjęć planowych
wyniósł 22,2% (w Polsce: 78,4%).

Województwo pomorskie

W 2014 roku w województwie pomorskim odnotowano 210 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy.
Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących
się kompleksową opieką. W województwie pomorskim występuje silna koncentracja świadczeń –
96% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Szpital Dziecięcy
Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.) (33% wszystkich szpitali z tego województwa).
Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie
ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi
na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce).
Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami.
96% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Szpital Dziecięcy Polanki
im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.) (33% wszystkich szpitali z tego województwa).
W województwie pomorskim odnotowano wyższą od wartości dla Polski liczbę hospitalizacji na 100
tys. ludności (dorośli), która wynosi ok. 4,32 hospitalizacji (w Polsce 2,66). Różnica w liczbie hospitalizacji
może wynikać z jakości sprawozdawczości szpitalnej w tym województwie, niskiej dostępności
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, uwarunkowań demograficznych i środowiskowych. Z tego względu
rekomendacje dla działań powinny być podjęte przy współpracy z właściwym konsultantem wojewódzkim.
W przypadku dorosłych zauważalny jest znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty
zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 1,2% w województwie pomorskim,
natomiast w Polsce 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do rehabilitacji
finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała
znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia
rehabilitacyjnego – 4,6% w województwie pomorskim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że
analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).
W województwie pomorskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł
43,8% (w Polsce: 62,8%).
W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie pomorskim odsetek przyjęć planowych
wyniósł 56,2% (w Polsce: 78,4%).

Województwo śląskie

W 2014 roku w województwie śląskim odnotowano poniżej 50 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy.
Jest chorobą rzadką i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmują-
cych się kompleksową opieką. W województwie śląskim występuje słaba koncentracja świadczeń – 80%
hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 4 szpitalach (57% wszystkich szpitali
z tego województwa). Wskazane jest dążenie do wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz
wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie
z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys.
hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego
się takimi pacjentami. 79% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu
(Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka) (25% wszystkich szpitali z tego województwa).
W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90
dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich
pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność
do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała
porównywalny do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia
hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 6,1% w województwie śląskim. Warto dodać, że
analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).
W województwie śląskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł
40,0% (w Polsce: 62,8%).
W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie śląskim odsetek przyjęć planowych wyniósł 39,4% (w Polsce: 78,4%).

Województwo świętokrzyskie

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim odnotowano poniżej 50 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy.
Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach
zajmujących się kompleksową opieką. W województwie świętokrzyskim występuje silna koncentracja
świadczeń – 88% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego) (50% wszystkich szpitali z tego
województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie
i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z
trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 80% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu
(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego) (33% wszystkich szpitali
z tego województwa).
W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu
90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek
takich pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność
do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku
życia wykazała wyższy w porównaniu do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty
zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 10,0% w województwie świętokrzyskim,
natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie
tylko pulmonologiczna).
W województwie świętokrzyskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych
wyniósł 35,3% (w Polsce: 62,8%).
W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie świętokrzyskim odsetek przyjęć
planowych wyniósł 40,0% (w Polsce: 78,4%).

Województwo warmińsko-mazurskie

W 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano ponizej 50 hospitalizacji z powodu
mukowiscydozy. Jest to choroba rzadka i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych
ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie warmińsko-mazurskim występuje silna
koncentracja świadczeń – 50% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1
szpitalu (”Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o.) (50% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane
jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków
zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi
na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce).
Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami.
67% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 2 szpitalach (50% wszystkich szpitali
z tego województwa).
W województwie warmińsko-mazurskim odnotowano niższą od wartości dla Polski liczbę hospitalizacji
na 100 tys. ludności (dorośli), która wynosi ok. 0,17 hospitalizacji (w Polsce 2,66). Różnica w
liczbie hospitalizacji może wynikać z jakości sprawozdawczości szpitalnej w tym województwie, wysokiej
dostępności specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, uwarunkowań demograficznych i środowiskowych. Z
tego względu rekomendacje dla działań powinny być podjęte przy współpracy z właściwym konsultantem
wojewódzkim.
W analizowanym województwie nie odnotowano pacjentów powyżej 18. roku życia, którym w ciągu 90
dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego, natomiast odsetek takich
pacjentów w Polsce wynosi 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do
rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała
wyższy w porównaniu do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia
hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 11,1% w województwie warmińsko-mazurskim,
natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko
pulmonologiczna).

Województwo wielkopolskie

W 2014 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 397 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy.

Jest chorobą rzadką i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących
się kompleksową opieką. W województwie wielkopolskim występuje silna koncentracja świadczeń – 96%
hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (33% wszystkich
szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie
oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem.
Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę
(0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego
się takimi pacjentami. 97% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1
szpitalu (Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu) (11% wszystkich szpitali z tego województwa).

W województwie wielkopolskim odnotowano wyższą od wartości dla Polski liczbę hospitalizacji na
100 tys. ludności (dorośli), która wynosi ok. 4,92 hospitalizacji (w Polsce 2,66). Różnica w liczbie hospitalizacji
może wynikać z jakości sprawozdawczości szpitalnej w tym województwie, niskiej dostępności
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, uwarunkowań demograficznych i środowiskowych. Z tego względu
rekomendacje dla działań powinny być podjęte przy współpracy z właściwym konsultantem wojewódzkim.
W przypadku dorosłych zauważalny jest znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty
zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 1,4% w województwie wielkopolskim,
natomiast w Polsce 3,1%. Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika bardzo ograniczona dostępność do
rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała
znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono
świadczenia rehabilitacyjnego – 4,2% w województwie wielkopolskim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto
dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna).
W województwie wielkopolskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 78,3% (w Polsce: 62,8%).
W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie wielkopolskim odsetek przyjęć planowych
wyniósł 90,0% (w Polsce: 78,4%).

Województwo zachodniopomorskie

W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano 70 hospitalizacji z powodu mukowiscydozy. Jest chorobą rzadką i jej leczenie powinno odbywać się w wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się kompleksową opieką. W województwie zachodniopomorskim występuje silna koncentracja świadczeń – 58% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dorosłych miało miejsce w 1 szpitalu (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Zdroje”) (33% wszystkich szpitali z tego województwa). Wskazane jest utrzymanie wysokiej koncentracji świadczeń w tym zakresie oraz wspieranie i rozwijanie ośrodków zajmujących się znaczną liczbą pacjentów z tym rozpoznaniem. Zgodnie z trendami obserwowanymi na świecie wzrasta liczba pełnoletnich chorych na mukowiscydozę (0.8 tys. hospitalizacji w Polsce). Analiza wykazała, ze istnieją województwa, gdzie nie ma ośrodka zajmującego się takimi pacjentami. 66% hospitalizacji z grupy Mukowiscydoza u dzieci miało miejsce w 1 szpitalu (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Zdroje”) (17% wszystkich szpitali z tego województwa).

W przypadku dorosłych zauważalny jest wyższy w porównaniu do reszty kraju odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 23,1% w województwie zachodniopomorskim, natomiast w Polsce 3,1%. Omawiane województwo wyróżnia się dostępnością do świadczeń rehabilitacyjnych na tle kraju, jednak relatywnie wyższy odsetek osób rehabilitowanych w tym woj. w porównaniu do pozostałych absolutnie nie świadczy o wystarczającej dostępności do rehabilitacji finansowanej przez płatnika publicznego. Analiza pacjentów poniżej 18. roku życia wykazała znikomy odsetek pacjentów, którym w ciągu 90 dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczenia rehabilitacyjnego – 4,5% w województwie zachodniopomorskim, natomiast w Polsce 6,8%. Warto dodać, że analizowane są wszystkie zakresy rehabilitacji (a nie tylko pulmonologiczna). W województwie zachodniopomorskim odsetek przyjęć planowych w grupie Mukowiscydoza u dorosłych wyniósł 42,3% (w Polsce: 62,8%).
W przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia w województwie zachodniopomorskim odsetek przyjęć planowych wyniósł 34,1% (w Polsce: 78,4%).

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia (strony 35-36 w podanych opracowaniach)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.