Interpelacja grupy posłów w sprawie leków przyczynowych, ich ceny i dostępności

0

W imieniu pacjentów z mukowiscydozą grupa posłów złożyła interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie leków przyczynowych.

Zgłaszający interpelację: Riad Haidar, Barbara Nowacka, Katarzyna Maria Piekarska, Katarzyna Lubnauer, Aleksandra Gajewska, Magdalena Łośko, Zofia Czernow, Elżbieta Gapińska, Monika Rosa, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Ewa Kołodziej, Joanna Frydrych, Joanna Jaśkowiak, Dariusz Joński, Eugeniusz Czykwin, Grzegorz Napieralski, Killion Munyama, Michał Szczerba, Michał Krawczyk, Mateusz Bochenek, Cezary Tomczyk, Tomasz Aniśko, Mirosław Suchoń, Marek Hok.

Treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

wysokie ceny leków stają się normą w leczeniu poważnych chorób genetycznych. W rezultacie pacjentom z mukowiscydozą jest coraz trudniej uzyskać dostęp do nowoczesnych terapii, w tym terapii przyczynowych. Koszt zakupu rocznej terapii lekami przyczynowymi to ponad 1 mln zł.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania, oprócz procesu refundacyjnego Orkambi, Symkevi i Kaftrio, prowadzi Ministerstwo Zdrowia w celu przełamania impasu w dostępie do nowoczesnych terapii przyczynowych w mukowiscydozie?

2. Czy prowadzone są działania alternatywne, mające na celu zmiany mechanizmu finansowania terapii przyczynowych w mukowiscydozie?

3. Czy prowadzone są działania w postaci zachęt finansowych dla firm farmaceutycznych z Europy i Polski, które mogłyby być realną konkurencją dla producenta Orkambi, Symkevi i Kaftrio? Konkurencja między firmami mogłaby przynieść spadek cen leków.

4. Czy Polska na forum europejskim lobbuje na rzecz wprowadzenia w całej Unii Europejskiej pułapów cenowych dla leków przyczynowych na wzór limitów opłat roamingowych?

5. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość zastosowania leków generycznych z Argentyny (firmy Gador)? Czy były prowadzone działania na rzecz zakupu leków generycznych z Argentyny?

6. Czy generyczne leki przyczynowe firmy Gador mogą być sprowadzane przez pacjentów do Polski? Czy można te leki sprowadzić do Polski w ramach importu docelowego? Czy można te leki finansować w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL)? Czy można te leki finansować w ramach zbiórek publicznych i internetowych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje?

7. Czy polskie firmy biotechnologiczne, farmaceutyczne oraz polskie ośrodki (szpitale) leczenia mukowiscydozy mogą wykorzystać wyjątek (klauzulę) Roche-Bolara do prowadzenia badań klinicznych z wykorzystaniem leków generycznych, w tym leków firmy Gador, u pacjentów z mukowiscydozą?

8. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadziło analizy zastosowania klauzuli Roche-Bolara w celu zwiększenia dostępności leków nowej generacji w mukowiscydozie, w tym leków przyczynowych i antybiotyków?

Z poważaniem

Riad Haidar

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.