Rozpoczęcie badań klinicznych nowej klasy leków genetycznych dla chorych z dowolną mutacją CFTR

0

Firma biotechnologiczna Translate Bio ogłosiła rozpoczęcie badań klinicznych fazy 1/2 nowej klasy leków mRNA zaprojektowanych do leczenia wszystkich pacjentów z mukowiscydozą niezależnie od mutacji. Wstępne wyniki badania nowej terapii MRT5005 spodziewane są w drugiej połowie 2019 roku.

“Rozpoczęcie badań klinicznych fazy 1/2  MRT5005 jest ważnym kamieniem milowym, gdyż po raz pierwszy podaje się pacjentom wielokrotne dawki środka terapeutycznego zawierającego mRNA w leczeniu choroby genetycznej” – powiedział Ronald Renaud, dyrektor generalny firmy Translate Bio. “Z niecierpliwością czekamy na poszerzenie naszej wiedzy na temat profilu bezpieczeństwa MRT5005”.

“MRT5005 jest zaprojektowany do dostarczania mRNA kodującego w pełni funkcjonalne białko CFTR do komórek nabłonka płuc poprzez nebulizację. Dane te pokazują zdolność MRT5005 do dotarcia do płuc w badaniach na zwierzętach, w tym w modelu choroby ze zwiększoną akumulacją śluzu, co skutkuje funkcjonalną – poprawną ekspresją białka “- powiedziała dr Ann Barbier, dyrektor medyczny firmy Translate Bio. “Badania te wspierają trwającą fazę badania klinicznego fazy 1/2 i wykazują potencjał przynoszący klinicznie znaczącą korzyść wszystkim pacjentom z mukowiscydozą, w tym u pacjentów z niewielką ekspresją lub bez ekspresji CFTR.”

We wcześniejszych badaniach wykazano między innymi, że MRT5005 może przenikać przez warstwę śluzu i wytwarzać funkcjonalne ludzkie białko CFTR. U szczurów i naczelnych poprawną ekspresję białka CFTR obserwowano w górnych i dolnych drogach oddechowych po pojedynczej dawce. Co ważne, w najwyższych dawkach obserwowane poziomy mRNA i ekspresja genów CFTR były wyższe niż poziomy prawidłowe (endogenne) i to przez 28 dni po podaniu preparatu. MRT5005 był dobrze tolerowany, nie obserwowano działań niepożądanych we wszystkich badanych dawkach.

mRNA jest podstawowym składnikiem ekspresji genów. Jest to kluczowe ogniwo w procesie translacji informacji genetycznej zakodowanej w DNA w instrukcje, które są wykorzystywane przez komórki do produkcji białek potrzebnych do wykonywania niezbędnych funkcji komórkowych. Instrukcje te są przetwarzane przez mechanizmy komórkowe w dwóch etapach: transkrypcji i translacji. Podczas transkrypcji gen, który koduje sekwencję aminokwasową dla określonego białka, ulega transkrypcji w komplementarnej sekwencji mRNA. Następnie mRNA przenosi te instrukcje do innych obszarów komórki, gdzie instrukcje są tłumaczone przez rybosomy, które są wyspecjalizowanymi maszynami molekularnymi w komórkach i przeprowadzają syntezę białek. Podczas transkrypcji rybosomy wykorzystują instrukcje przekazywane przez mRNA jako matrycę do składania aminokwasów w celu uzyskania pożądanego białka.

Nieprawidłowa ekspresja genów, spowodowana mutacją w sekwencji DNA, może spowodować transkrypcję wadliwych instrukcji i tak właśnie dzieje się w mukowiscydozie. Translacja wadliwych instrukcji przez komórkę może prowadzić do niepowodzenia w produkcji, niewystarczającej produkcji lub produkcji dysfunkcjonalnych białek CFTR, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju mukowiscydozy.

Jak działa MRT5005?

MRT5005 jest produktem mRNA, zaprojektowanym do dostarczania do płuc mRNA kodującego w pełni funkcjonalne białko CFTR kanału chlorkowego. Preparat przeznaczony jest dla chorych z mukowiscydozą bez względu na posiadane mutacje CFTR.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.