Z mukowiscydozą do lekarza i w aptece bez kolejki… Uprawnienia

0

Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (do takich chorób zalicza się mukowiscydoza), na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Oznacza to, że:

  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia;
  • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
  • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane bez skierowania.

Gdzie znajdę wspomniane wyżej zapisy w ustawie?

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a dokładniej fragment:

Link do całej ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/

Wspomniane w artykule uprawnienia wymienione są w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostępnej tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135

Z mukowiscydozą bez kolejki w aptekach? 

Tak, ale tylko w przypadku osób do ukończenia 18 roku życia w przypadku mukowiscydozy, wynika to z przywilejów dla osób objętych ustawą „Za życiem” oraz w przypadku kobiet w ciąży.

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach ogólnodostępnych mają prawo:

  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, posiadający zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstał w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, (kto wystawi takie zaświadczenie „Za życiem”?)
  • pacjenci, o których mowa w 43 ust. 1 ww. ustawy (osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, które przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”),
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Jak udowodnić uprawnienia?

Do skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy “Za Życiem” potrzebujemy zaświadczenie lekarskie, więcej jak je uzyskać w artykule: Kto wystawi zaświadczenie lekarskie w ramach ustawy Za Życiem?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.