Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala?

0

Ile ważne jest skierowanie do szpitala? Czy ma jakiś termin ważności?

  1. Skierowanie do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
  2. Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
  3. Od 01.01.2015 roku obowiązuje przepis, by dostarczyć oryginał skierowania do szpitala nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Pacjent może dostarczyć wymagane skierowanie do poradni, pracowni lub na leczenie szpitalne: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą. Na dostarczenie skierowania ma 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. Jeśli skierowanie zostanie wysłane pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

Źródło informacji: Narodowy Fundusz Zdrowia

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.