Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny w mukowiscydozie i PCD?

0

Pacjentom z mukowiscydozą oraz pierwotną dyskinezą rzęsek (PCD) przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych.

Jakie wyroby medyczne przysługują w mukowiscydozie i PCD? Kto może wystawić zlecenie?

Poniżej lista wyrobów medycznych stosowanych w mukowiscydozie oraz PCD.

Dzieci chore na mukowiscydozę do ukończenia 18 roku życia korzystają z uprawnień wynikających z ustawy “Za życiem” bez limitów związanych z okresem użytkowania (to lekarz decyduje jak często wypisze nowe zlecenie na produkt medyczny).

  Produkt Limit finansowania ze środków publicznych* Kryteria przyznawania Okres użytkowania** (nie dotyczy dzieci z mukowiscydozą do ukończenia 18 roku życia)
1 Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego

kod P.103

150zł mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 6 miesięcy
2 Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy

kod P.104

800zł mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 4 lata
3 Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe

kod P.105

(przykładowo: PEP System, Flutter, Acapella, RC Cornet, zestaw do Simeoxa – rury z ustnikiem i filtrem)

200zł chorzy na mukowiscydozę powyżej 4. roku życia; chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4. roku życia raz na 2 lata

* powyżej tej kwoty, w przypadku droższego produktu, musimy dopłacić różnicę, czyli jest to maksymalna kwota jaką zrefunduje nam NFZ
** okres użytkowania nie dotyczy osób uprawnionych zgodnie z ustawą „Za życiem”, czyli dzieci z mukowiscydozą do ukończenia 18 roku życia.

Na liście są też produkty stosowane w chorobach płuc, stomii – pełna lista tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/D2017000106101.pdf

Kto wystawi nam zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w mukowiscydozie i PCD?

  1. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci· Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej (pulmonolog)
  2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  3. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
  4. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
  5. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
  6. Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
  7. Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Jak długo ważne jest zlecenie w mukowiscydozie i PCD?

Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Co to jest potwierdzenie zlecenia? Jak i gdzie wykonać potwierdzenie zlecenia?

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego pacjent chory na mukowiscydozę, czy PCD jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

Odbiór, zakup wyrobu medycznego

Wyrób medyczny można odebrać w sklepie medycznym, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wybór konkretnego sklepu należy do pacjenta – nie obowiązuje rejonizacja.

refundacja w mukowiscydozie zlecenie na sprzęt medyczny

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.