Jak szybko założyć komitet społeczny i zorganizować własną zbiórkę publiczną?

0

Pisaliśmy już w tym roku ogólnie o zbiórkach publicznych. Dzisiaj skupimy się na “samodzielnej” organizacji zbiórki publicznej, czyli nie zbiórki zorganizowanej przez fundację czy stowarzyszenie, a zbiórki zorganizowanej przez chorego na mukowiscydozę (czy inną chorobę rzadką, genetyczną), rodziców, rodzinę.

Jakie zalety ma zorganizowanie własnej zbiórki publicznej?

Podstawową zaletą jest dysponowanie zebranymi darami i pieniędzmi. W przypadku zbiórek organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia, zebrane pieniądze muszą trafić na subkonto chorego w tej instytucji, a dysponentem pieniędzy jest ta instytucja. W przypadku samodzielnej zbiórki publicznej pieniądze od razu trafiają do chorego, są do jego dyspozycji.

Kto może zorganizować “samodzielnie” zbiórkę publiczną?

Zbiórki publicznej nie może prowadzić sam chory, czy jeden rodzic, jeden członek rodziny chorego. Ustawodawca postanowił, że zbiórkę publiczną może poprowadzić komitet społeczny, “twór” składający z minimum 3 osób. W skład takiego komitetu mogą wchodzić jedynie osoby pełnoletnie, niekarane i mające pełną zdolność do czynności prawnych. Taki komitet społeczny przykładowo może założyć pełnoletni chory na mukowiscydozę wraz z dwójką swoich rodziców albo rodzice chorego na mukowiscydozę dziecka wraz z trzecią pełnoletnią osobą. Ważne jest aby komitet składał się z minimum trzech osób.

Jak założyć komitet społeczny?

Założenie komitetu społecznego jest bardzo proste.

Założyciele komitetu społecznego (np. rodzice i rodzina, koledzy) przygotowują akt założycielski (nie musi być podpisywany u notariusza, więc nie wiąże się z żadnymi kosztami), w którym określają cel powołania komitetu, wskazują adres do korespondencji, oraz dane osoby, którą upoważniają do reprezentowania komitetu.

>> Wzór aktu utworzenia komitetu społecznego <<

Czy zbiórkę publiczną muszę zarejestrować, zgłosić? TAK (szybko i bezpłatnie).

Zbiórkę publiczną trzeba zarejestrować w portalu http://www.zbiorki.gov.pl Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Elektronicznie na stronie http://www.zbiorki.gov.pl Ale!!! Żeby skorzystać z takiej możliwości, osoba zgłaszająca oraz wszyscy założyciele komitetu muszą posiadać elektroniczny podpis w systemie ePUAP. To komplikuje proces rejestracji.
  2. Tradycyjnie, papierowo na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. Razem z formularzem zgłoszeniowym wysyła się akt utworzenia komitetu społecznego. Ta metoda wydaje się najszybsza i najprostsza.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w formacie word na stronie: http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/publikacje/szczegoly-artykulu.xhtml

Kiedy mogę zacząć organizować zbiórki?

Jeśli na portalu zbiórek publicznych http://www.zbiorki.gov.pl pojawi się nasze zgłoszenie możemy zacząć działać!

Chciałbym zorganizować w ciągu roku kilka zbiórek, muszę każdą zarejestrować osobno?

Jeżeli zbiórka dotyczy tego samego celu, to nie. W takiej sytuacji rejestruje się jedną zbiórkę np. całoroczną na rzecz chorego z mukowiscydozą i w ramach tej jednej zbiórki przez cały rok można wielokrotnie kwestować.

Jakie obowiązki spoczywają na komitecie społecznym w związku z zarejestrowaniem zbiórki?

Organizator zbiórki publicznej, czyli komitet społeczny  ma obowiązek dostarczenia dwóch sprawozdań:

  1. Sprawozdanie ze zbiórki z podaniem wysokości oraz rodzaju ofiar należy przesłać w ciągu 30 dni od jej zakończenia. Nie można złożyć sprawozdania przed zakończeniem zbiórki. Prosty formularz dostępny jest na stronie http://www.zbiorki.gov.pl
  2. Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar należy złożyć najpóźniej rok i 30 dni od zakończenia zbiórki (w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu trwania zbiórki). Prosty formularz dostępny jest na stronie http://www.zbiorki.gov.pl

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.