Wyniki badań klinicznych fazy II potrójnej terapii modulatorami z użyciem deuterowanej formy iwakaftoru

0

Firma farmaceutyczna Vertex szuka nowej kombinacji modulatorów CFTR zdolnych do dalszego zwiększenia transportu chlorków, z potencjałem do podawania raz dziennie.

W czasopiśmie Lancet opublikowano 23 lutego br. wyniki dwóch badań klinicznych II fazy, w których oceniano skuteczność i bezpieczeństwo raz dziennie podawanej kombinacji modulatorów:  vanzakaftoru, tezakaftoru, deutiwakaftoru (VX-561) pacjentom z mukowiscydozą w wieku 18 lat lub starszym oraz skuteczność terapii z użyciem deutiwakaftoru zamiast iwakaftoru oraz skuteczność i bezpieczeństwo deutiwakaftoru w dawce 150mg raz na dobę i 250 mg raz na dobę w porównaniu do terapii iwakaftorem.

Potrójna terapia była bezpieczna i dobrze tolerowana oraz prowadziła do poprawy czynności płuc, zmniejszenia objawów oddechowych i poprawy funkcji CFTR u badanych pacjentów z mukowiscydozą, którzy mieli co najmniej jeden allel F508del. Zaobserwowano zmniejszenie stężenia chlorków w pocie. Potrójna terapia prowadziła również do klinicznie istotnej poprawy zarówno ppFEV1, jak i wyników z kwestionariusza CFQ-R (Cystic Fibrosis Questionnaire – Revised), który jest wiarygodnym i zweryfikowanym narzędziem pomiarowym związanym z jakością życia, specjalnie zaprojektowanym dla pacjentów z mukowiscydozą, w trakcie 4-tygodniowego okresu terapii.

Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki można wnioskować, że badana potrójna terapia modulatorami może być skuteczniejsza niż obecnie dostępna dla pacjentów terapia preparatem Kaftrio (Trikafta). Co zostanie potwierdzone w kolejnych badaniach klinicznych fazy III.

Terapia ta jest odpowiednia do podawania raz dziennie, co może zmniejszyć przeszkody w skutecznym leczeniu i zwiększyć przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących wiele leków. Drugie badanie wykazało, że leczenie deutiwakaftorem w dawce 250 mg raz na dobę lub deutiwakaftorem w dawce 150 mg raz na dobę powodowało podobne wartości bezwzględne ppFEV1 w porównaniu z leczeniem iwakaftorem w dawce 150 mg co 12 h, natomiast leczenie deutiwakaftorem w dawce 250 mg raz na dobę powodowało liczbowo większą zmianę stężenia chlorku potu w porównaniu z deutiwakaftorem w dawce 150 mg raz na dobę i iwakaftorem w dawce 150 mg co 12 h. Całość dowodów sugeruje, że deutiwakaftor 250 mg raz na dobę może zapewnić większe przywrócenie funkcji CFTR i dodatkowe korzyści kliniczne w porównaniu z deutiwakaftorem 150 mg raz na dobę i iwakaftorem 150 mg co 12 h.

Profil bezpieczeństwa i skuteczność potrójnej terapii modulatorami vanzakaftor, tezakaftor, deutiwakaftor w badaniach klinicznych fazy II uzasadniają przejście do badań klinicznych fazy III.

 

Za skrótem VX-561 i nazwą “deutiwakaftor” kryje się potencjator iwakaftoru, ale w zmodyfikowanej, deuterowanej formie. W deuterowanych lekach wykorzystuje się izotop wodoru – deuter. Tego typu leki, często mają lepsze właściwości farmakologiczne, w tym dłuższy okres półtrwania w organizmie ludzkim.

Więcej o badaniach i wynikach w czasopiśmie Lancet.

 

 

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.