Przeszczep makrofagów w mukowiscydozie sposobem na bakterie wywołujące poważne infekcje?

0

Niemieccy naukowcy mają nadzieję, że terapia makrofagami może być ważnym uzupełnieniem terapii modulatorami i korektorami CFTR w mukowiscydozie*. Zespół badawczy pod kierownictwem dr. Antje Munder z Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zajmuje się możliwością przeszczepu makrofagów w leczeniu mukowiscydozy (CF), a dokładniej leczeniu infekcji bakteryjnych u pacjentów z tą chorobą.

W płucach pacjentów z mukowiscydozą w wyniku wadliwie działających kanałów chlorkowych i gromadzeniu się śluzu, dochodzi do częstych, trudnych do wyleczenia infekcji, które prowadzą z czasem do utraty wydolności oddechowej.

W centrum zainteresowania badaczy z MHH są makrofagi. Komórki te uczestniczą w mechanizmach obronnych organizmu. Makrofagi wraz z granulocytami zaliczają się do komórek żernych i to właśnie one, w razie inwazji drobnoustrojów, pierwsze docierają na miejsce, chroniąc organizm przed rozwojem bakterii. W mukowiscydozie niestety w niewystarczającym stopniu pełnią swoją funkcję.

We wstępnych eksperymentach na mysim modelu mukowiscydozy, zespół naukowców wykazał, że komórki macierzyste hemopoezy (ang. hemapoietic stem cell, HSC), inaczej krwiotwórcze komórka macierzyste uzyskane ze szpiku kostnego zdrowych myszy po przeszczepie z powodzeniem migrowały do ​​płuc myszy z mukowiscydozą, gdzie różnicowały się w makrofagi. Myszy po przeszczepie komórek macierzystych łagodniej znosiły infekcje bakteriami Pseudomonas aeruginosa.

Celem kolejnych działań zespołu naukowców jest produkcja specyficznych dla pacjenta zdrowych makrofagów poprzez przeprogramowanie i korektę wcześniej pobranych komórek macierzystych.

_________

  • W Niemczech pacjenci z mukowiscydozą mają dostęp do 3 leków przyczynowych, nowej generacji. W Polsce leki przyczynowe dla pacjentów z mukowiscydozą nie są refundowane.
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.