Czym jest eradykacja w mukowiscydozie?

0

Eradykacja to mało znane słowo, stosowane przez lekarzy, w tym pulmonologów, specjalistów leczenia mukowiscydozy.

Termin eradykacja jest używany na określenie terapii mającej na celu całkowite usunięcie drobnoustroju z organizmu, np. bakterii, pałeczek ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa z płuc chorego na mukowiscydozę.

Według słownika PWN, termin “Eradykacja” oznacza całkowite usunięcie z organizmu bakterii lub wirusów.
…Przy pierwszej izolacji z dróg oddechowych konieczna jest próba eradykacji bakterii Pseudomonas aeruginosa… Czyli konieczna jest próba wyeliminowania bakterii z płuc chorego na mukowiscydozę.

…w przypadku przejścia zakażenia w postać przewlekłą eradykacja jest praktycznie niemożliwa… Czyli, przewlekła forma zakażenia jest praktycznie niemożliwa do całkowitego wyleczenia i wyeliminowania bakterii.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.