Wniosek o leczenie w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych – konsultacje

0

Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie Ministra Zdrowia, w którym ministerstwo określa wzór wniosku o leczenie w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, przykładowo w chorobach rzadkich.

Celem rozporządzenia jest określenie wzoru wniosku, jaki świadczeniodawca udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej może sporządzić w przypadku uzasadnionej i wynikającej z aktualnej wiedzy medycznej potrzeby zastosowania u świadczeniobiorcy leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia i zdrowia świadczeniobiorcy, a zostały już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych.

Wniosek można zobaczyć pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12300203/12444422/12444423/dokument297682.pdf

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.