Odpowiedź MZ w sprawie likwidacji specjalistycznego oddziału szpitalnego dla osób z mukowiscydozą

0

W odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm RP Pana Adama Cyrańskiego, w sprawie likwidacji specjalistycznego oddziału szpitalnego dla osób cierpiących na mukowiscydozę w Warszawie, Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wystosował pisemne wyjaśnienie, które cytujemy poniżej.

 

Informuję, że w sprawie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w dniu 2 kwietnia br. zostało rozpatrzone odwołanie wniesione do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2021 r., znak: WZ-II.967.699.2020-2, dotyczącej polecenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym w okresie od 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491, z późn. zm.), 99 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 10 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej”.

W związku z powyższym odwołaniem, Minister Zdrowia decyzją DBC.532.2.65.2021(1) (załącznik 1) polecił Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym w okresie od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 55 łóżek dla
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej – zgodnie z wnioskiem odwołującego się.

Rozpatrując przedmiotowe odwołanie uwzględniono podnoszone w odwołaniu argumenty dot. niemal czterokrotnego zwiększenia liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 co mogłoby spowodować drastycznie ograniczenie możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, pacjentów z chorobami śródmiąższowymi płuc (w tym pacjentów po przebytym COVID19) oraz pacjentów z innymi chorobami układu oddechowego m.in. z mukowiscydozą.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

Warszawa, 06 kwietnia 2021

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.