Ulepszona metoda diagnozowania infekcji może wkrótce pomóc lekarzom i chorym

0

Badacze odkryli nowatorski sposób diagnozowania pacjentów z gorączką i postępowania w ich przypadku. Jaki? Nowe biomarkery, które potrafią odróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej.

Najpowszechniejszą przyczyną skłaniającą rodziców do szukania opieki medycznej dla swych dzieci jest gorączka. Jednak jedynie w niewielkiej części takich przypadków (5–10%) gorączka spowodowana jest przez zagrażającą życiu infekcję bakteryjną. Zazwyczaj choroba wywołana wysoką gorączką jest skutkiem infekcji wirusowej, w której przebiegu leczenie antybiotykami nie jest konieczne. Jednakże ze względu na brak niezawodnych testów wiele dzieci niepotrzebnie otrzymuje antybiotyki, które stosuje się przy leczeniu infekcji bakteryjnych, a nie wirusowych.

Fakt, że metody stosowane obecnie do wykrycia infekcji bakteryjnej są niewystarczające, stanowi duży problem dla pracowników opieki zdrowotnej na całym świecie. Obecnie lekarze wykrywają obecność bakterii poprzez posiew krwi, moczu lub płynu rdzeniowego. Jednakże duża część tych badań nie jest dość czuła i nie zapewnia wystarczająco konkretnych wyników. Co więcej, jako że wyhodowanie kultur bakterii w posiewie zajmuje co najmniej 48 godzin, jest możliwe, że decyzję o podaniu antybiotyku podjęto jeszcze przed uzyskaniem wyników.

Sfinansowany przez UE projekt PERFORM uruchomiono właśnie w celu usprawnienia procesu diagnostycznego oraz sposobu leczenia pacjentów z gorączką. Zakłada on stosowanie nowatorskich metod rozpoznawania biomarkerów we krwi dzieci z gorączką. Celem tych metod jest precyzyjne odróżnienie infekcji bakteryjnej od wirusowej.

Rozpoznanie rodzaju infekcji dzięki genom i białkom

Aby osiągnąć ten cel, zespół pracujący nad projektem tworzy ogromny biobank próbek z wcześniejszych badań sfinansowanych przez UE oraz tysięcy nowych przypadków z krajów Europy i Afryki Zachodniej. Próbki z biobanku nie będą wykorzystywane do rozpoznawania bakterii wywołujących gorączkę. Zamiast tego posłużą one do rozpoznania wzorca genów i białek aktywowanych przez infekcję. Korzystając z tego wzorca, zespół rozpozna „podpis” odróżniający infekcję bakteryjną od wirusowej. Następnie najdokładniejsze biomarkery oceni się u pacjentów z gorączką w różnych placówkach opieki zdrowotnej w Europie.

Jest to obecnie największe tego rodzaju badanie ekspresji kwasu rybonukleinowego. Dodatkowym celem badania jest odróżnienie infekcji od stanów zapalnych będących przyczyną gorączki. W ramach projektu prowadzone będzie również badanie obserwacyjne sposobu leczenia dzieci cierpiących na choroby spowodowane wysoką gorączką. Dzięki unikalnym informacjom na temat tego, jak leczy się dzieci z gorączką w Europie i Afryce Zachodniej, badanie posłuży jako poradnik dla przyszłych badaczy dotyczący ulepszenia sposobu leczenia.

Usprawniając metody diagnozowania infekcji bakteryjnych oraz leczenia pacjentów z gorączką, PERFORM docelowo zmierza ku ograniczeniu niepotrzebnego podawania antybiotyków tym dzieciom, u których występuje infekcja wirusowa. Będzie się to wpisywać w obecne globalne wysiłki mające na celu zwalczanie antybiotykooporności drobnoustrojów, która staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla zdrowia w ujęciu globalnym.

Przez 5 lat trwania projektu PERFORM (Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union) utworzony zostanie kompleksowy plan leczenia dzieci z gorączką. Plan zostanie wdrożony w różnych systemach opieki zdrowotnej w Europie; będzie on stanowić połączenie nowych zaawansowanych genomicznych i proteomicznych podejść do fenotypowania klinicznego.

Więcej informacji: strona internetowa projektu PERFORM

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu i komunikatów prasowych, CORDIS EU

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.