Konferencja Niewydolność Oddychania 2023

Bydgoszcz 13-14 październik

0

Z radością informujemy, że portal OddechZycia.pl, prowadzony przez Fundację Oddech Życia, objął patronatem medialnym wyjątkowe wydarzenie naukowe – “Konferencję Niewydolność Oddychania”, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 13-14 października 2023 roku. Jest to pierwsza w Polsce konferencja skupiająca się w całości na problemie niewydolności oddychania, co czyni ją wyjątkowym forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla szerokiego grona specjalistów.

Niewydolność oddychania to kliniczny problem wielodyscyplinarny, dotykający pacjentów zarówno w kontekście chorób płuc, jak i patologii innych układów, takich jak kardiologiczny czy neurologiczny. Nie jest to wyzwanie wyłącznie dla pulmonologów, ale także dla lekarzy z dziedzin takich jak ratownictwo medyczne, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, neurologia, medycyna rodzinna, a także dla pielęgniarek, ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Pandemia COVID-19 uwypukliła kluczową rolę specjalistycznej wiedzy w zakresie niewydolności oddychania, zwłaszcza w kontekście wentylacji mechanicznej.

Zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc i jego sekcję intensywnej terapii i rehabilitacji wydarzenie ma na celu przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej opieki nad chorym z niewydolnością oddychania na różnych etapach leczenia: od momentu rozpoznania, przez transport medyczny, pobyt w oddziale ratunkowym i stacjonarnym, aż po oddział intensywnej terapii. Program konferencji jest tak skonstruowany, aby pokazać najnowsze osiągnięcia naukowe i łączyć je z praktycznym, klinicznym wymiarem tej problematyki. Zamierzeniem organizatorów jest maksymalna interaktywność wydarzenia, co ma umożliwić bogatą dyskusję i debatę.

Pierwszy dzień konferencji będzie obfitował w warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnymi technikami diagnostyki, leczenia i monitorowania niewydolności oddychania. Ważnym elementem będzie prezentacja nowoczesnych narzędzi fizjoterapii wspierającej leczenie niewydolności oddychania. Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru obszarów zagadnień warsztatów, które ich najbardziej interesują, a praktyczne aspekty zostaną przedstawione przez ekspertów klinicystów.

Szczegółowy program wydarzenia pokrywa się z wieloma istotnymi zagadnieniami, od patofizjologii i klasyfikacji niewydolności oddychania, przez ostry stan hipoksemicznej niewydolności oddychania i wpływ pandemii, aż po techniki diagnostyczne i terapeutyczne w kontekście różnych form wentylacji. Na drugi dzień konferencji planowane są również sesje dotyczące zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania w opiece przedszpitalnej i w salach OIOM, co niewątpliwie ma duże znaczenie w kontekście praktyki klinicznej.

Podsumowując, “Konferencja Niewydolność Oddychania” w Bydgoszczy to nie tylko wydarzenie naukowe, ale również platforma do interdyscyplinarnej współpracy i wymiany doświadczeń. Jest to szczególnie ważne dla Fundacji Oddech Życia i portalu OddechZycia.pl, aktywnie wspierających pacjentów z różnymi formami niewydolności oddychania, w tym mukowiscydozą, pierwotną dyskinezą rzęsek i dysplazją oskrzelowo-płucną. Wierzymy, że wydarzenie to przyczyni się do podniesienia jakości opieki nad pacjentami z niewydolnością oddychania w Polsce. Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych.


Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://niewydolnoscoddychania.grupaconway.pl/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.