Szybszy dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej

0

„Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych” to projekt programu pomocowego, który miałby zostać przyjęty jeszcze w tym roku.

Jak czytamy w projekcie: “Rozwiązania wskazane w programie mają zapewnić w 2019 r. lepszy dostęp do świadczeń dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniami o stopniu lekkim i umiarkowanym. W pierwszym roku finansowania działań ze środków SFWON, należy uruchomić działania komplementarne wobec rozwiązań ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932). Przedmiotowa ustawa dedykowana jest w głównej mierze osobom powyżej 16 roku życia z prawnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Chcąc zapewnić szybszy dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej także i dla innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, podjęto decyzję o objęciu działaniami programu rządowego osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne. Celem tworzonego programu jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania pacjenta w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie. Poprawa funkcjonowania w środowisku mogłaby skutkować przywróceniem na rynek pracy oraz sprzyjać aktywizacji zawodowej i społecznej grupy docelowej. Program ma na celu umożliwienie  większej aktywności beneficjentów w społeczeństwie, a w sytuacji, kiedy świadczeniobiorca znajduje się pod opieką instytucji prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych (np. Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie) – zapewnić wsparcie ułatwiające powrót do samodzielnego funkcjonowania.

Środki SFWON na realizację programu dostępne od 2019 r. (do 250 mln zł), powinny także pozytywnie oddziaływać na zmniejszenie kolejek w zakresie tych świadczeń dla całej populacji dorosłych obywateli w kraju.”

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.