Wsparcie finansowe od CFF na badania nowego antybiotyku w terapii mukowiscydozy

0

Firma biotechnologiczna Motif BioSciences Inc. specjalizująca się w opracowywaniu nowych antybiotyków, ogłosiła dziś, że otrzymała grant od amerykańskiej fundacji Cystic Fibrosis Foundation w celu sfinansowania ważnych badań in vitro, które pomogą przyspieszyć prace rozwojowe nad antybiotykiem iklaprim do leczenia infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą (CF). Jest to pierwsza nagroda, którą firma otrzymała od CFF.

Doktor David Huang, dyrektor naczelny Motif Bio, powiedział w wywiadzie dla prasy: “Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrodę od fundacji Cystic Fibrosis Foundation, lidera w poszukiwaniu leku na mukowiscydozę. Pacjenci z mukowiscydozą, zwłaszcza w późniejszych stadiach choroby płuc, są często zarażeni bakteriami wielolekoopornymi, które poważnie ograniczają możliwości leczenia. Dotacja przyśpieszy prace, które wykonujemy, aby jeszcze bardziej wyjaśnić zdolność iklaprimu do hamowania najbardziej problematycznych bakterii, w tym bakterii opornych na wiele leków, które są powszechne u pacjentów z mukowiscydozą.”

Iklaprim wykazuje silne działanie in vitro przeciwko gram-dodatnim izolatom klinicznym wielu rodzajów gronkowca, w tym opornego na metycylinę gronkowca złocistego Staphylococcus aureus (MRSA).

Podczas konferencji IDWeek 2017 w San Diego odbywającej się w dniach 4-8 października 2017 roku przedstawiono wyniki badań przedklinicznych eksperymentalnego antybiotyku iklaprim (Iclaprim) w terapii zakażeń wywołanych przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA) u chorych z mukowiscydozą.

Jedno z przeprowadzonych badań (którego wyniki zaprezentowano podczas konferencji) obejmowało zdolność iklaprimu do leczenia zakażeń płuc wywołanych MRSA u myszy z mukowiscydozą. Naukowcy porównali iklaprim z innym antybiotykiem (wankomycyną) i placebo.

Wszystkie myszy, które otrzymały iklaprim, przeżyły, niezależnie od zastosowanej dawki. W grupie leczonej wankomycyną i placebo  część myszy nie przeżyła. Iklaprim był też skuteczniejszy w redukcji tzw. jednostki tworzącej kolonię CFU (od ang. colony-forming unit), czyli w uproszczeniu liczby komórek bakteryjnych w badanym materiale mikrobiologicznym.

Podczas konferencji przedstawiono również wyniki badań przedklinicznych terapii skojarzonej iklaprimem i trimethoprimem. Eksperymentalna terapia skojarzona obniżała poziom wytwarzanych przez gronkowca egzotoksyn.

Historia tego antybiotyku jest długa. Został wynaleziony przez naukowców firmy Roche. Od lat 90-tych prowadzono badania naukowe i kliniczne, w kilku różnych firmach biotechnologicznych, które nabywała do niego prawa.

Motif chciałby wprowadzić lek do sprzedaży w 2019 roku.

Staphylococcus aureus, w tym MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę), jest jedną z najczęstszych przyczyn infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.