1% z mukowiscydozą – czy można zmienić fundację, zbierać w kilku? Pytania i odpowiedzi.

0

Rozpoczął się nowy rok, a w raz z nim możliwość odliczania 1% podatku w zeznaniach podatkowych. Większość chorych na mukowiscydozę korzysta z tej możliwości. Aby zbierać pieniądze z 1% wystarczy subkonto w jednej z organizacji charytatywnych OPP (uprawnionych do otrzymywania 1%).

Czy muszę zbierać 1% poprzez organizację stricte “mukowiscydozową”?

Nie. Będąc chorym na mukowiscydozę lub mając dziecko chore na mukowiscydozę nie musisz korzystać wyłącznie z pomocy organizacji stricte mukowiscydozowych (takich, których celem jest jedynie pomoc chorym na mukowiscydozę). Możesz zbierać 1%  na subkoncie w dowolnej organizacji charytatywnej, która ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Mogą to być np. organizacje pomagające niepełnosprawnym, chorym z chorobami rzadkimi i genetycznymi.

Czy mogę zmienić organizację w której zbieram 1%? Po jakim okresie?

Tak. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i rozpocząć zbieranie pieniędzy z 1% na subkoncie w innej organizacji OPP. Zmieniając fundację, stowarzyszenie pamiętaj, że w nowej musisz być zarejestrowany, posiadać subkonto i zgodę na zbieranie 1% (zgodę na podawanie nr KRS i celu szczegółowego).

Czy mogę zbierać 1% w kilku fundacjach, stowarzyszeniach?

Tak. Do takiej sytuacji może dojść np. w trakcie zmiany organizacji w której zbieramy 1% – część naszych znajomych, osób pomagających nam odpisem 1% przez jakiś czas może wpisywać w picie “stare dane” (przepisując je ze starych ulotek, plakatów). W takiej sytuacji część pieniędzy trafi na subkonto “starej organizacji”, a część do nowej organizacji.

Można też celowo zbierać w kilku organizacjach jednocześnie 1%, ale nie ma to raczej praktycznego uzasadnienia.

Czy zbierając 1% w jednej organizacji, mogę korzystać z pomocy w innych organizacjach, fundacjach?

Tak. Chory na mukowiscydozę może korzystać z pomocy wielu organizacji charytatywnych i fundacji. Nie ma takich limitów, czy zakazów. Nie ma tu też znaczenia, czy 1% zbieramy w jakiejś konkretnej organizacji.

Czy organizacja ma obowiązek wydatkowania wszystkich otrzymanych pieniędzy z 1% na nasz cel?

Nie. Mimo, że w rozliczeniach podatkowych będzie podany cel szczegółowy z przeznaczeniem dla nas, czy naszego chorego dziecka, organizacja nie musi wydatkować tych pieniędzy na nasz cel. Wynika to z przepisów prawnych. Organizacja może, ale nie musi dostosować się do takiego przejawu woli podatnika. Jednak w większości przypadków organizacje przeznaczają całość zebranej kwoty na subkonta, zgodnie z wolą podatników.

Kto jest właścicielem pieniędzy pochodzących z 1%?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) jako beneficjent 1% jest wyłącznym dysponentem środków pochodzących z 1%. Chory na mukowiscydozę, czy rodzic chorego na mukowiscydozę dziecka w rozumieniu polskich przepisów prawnych nie jest dysponentem środków z 1%.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.