Wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (poradnik 2019)

4

Wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (poradnik 2019)

 

1. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu.

Ustawa ww. z 9 maja 2018 roku dotyczy osób posiadających orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności  niezależnie od wieku tych osób. Głównym celem tego aktu prawnego jest umożliwienie tym osobom w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych.  Ustawa ta jest podobna do ustawy “za życiem“. Uprawnieni są tylko osoby, które mają z Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Informację o uprawnieniach powinno się uzyskać

 • w przychodni,
 • w szpitalu,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w instytucjach wsparcia rodziny,
 • od asystenta rodziny.

3. Uprawnienia

 • • skorzystania z wyrobów medycznych bez limitu czasowego, który obowiązywał do tej pory – Refundacja na wyroby medyczne jest na podstawie Ustawy o refundacji określona na liście wyrobów wydawanych na zlecenie.

Oznacza to korzystanie z wyrobów do wysokości finansowania ze środków publicznych, określonego w ustawie, według wskazań medycznych i bez uwzględniania okresów użytkowania takich wyrobów;

Na przykład:

Przy mukowiscydozie, PCD – limit refundacji przez NFZ na sprężarkę wynosił  4 lata, sprzęt do fizjoterapii oddechowej – 2 lata, na nebulizator – 6 miesięcy. Na podstawie ustawy o wsparciu osób ze znacznym stopniem, jeśli istnieje wskazanie medyczne na dany rodzaj wyrobu to lekarz może skrócić okres użytkowania lub wypisać większą ilość danego sprzętu. Do zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy dołączyć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i z oba dokumentami zgłosić się do rejonowego oddziału NFZ do potwierdzenia.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 • prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania.

Oznacza to, że:

  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
  • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
  • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47c pkt. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

 

4. Inne uprawnienia

W odniesieniu do świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu (analogia do zniesienia limitu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej), zgodnie ze wskazaniami medycznymi.,

5. Podstawa do skorzystania z uprawnień

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie zgodnie
z Ustawą o wsparciu osób ze znacznym stopniem – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez  Powiatowy/Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

6. Zasady uzyskania znacznego stopnia niepełnosprawności

Zasady uzyskania przez osobę niepełnosprawną orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest omówione szczerzej tutaj.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 932)
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510);
 • Ustawa o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, ze zm.);

 

 

Magdalena J. Tomczyk

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Teresa mówi

  Mieszkam w Połańcu,tutaj w ośrodku nijak się ma do osób z pierwszą grupą,wszystko zależy od humoru pani doktor.

  1. Przemysław mówi

   Ja mieszkam w Kamiennej Górze i podobnie do kitu.

 2. Przemysław mówi

  Witam
  Tak się składa, że jestem osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolną do samodzielnej egzystencji i wszelkie usiłowania z mojej strony do skorzystania z zapisów tej ustawy to fikcja.
  Właśnie próbuje skorzystać z przywileju “bez skierowania do specjalisty” i to jest niewykonalne a tylko chodzi o konsultacje okulistyczną. Ustawodawcy powinni dodać zapis o obowiązkowym zapoznaniu się i wykonywaniu zapisów ustawy pod odpowiedzialnością administracyjną. To tyle życzę zdrowia służbie zdrowia.
  Pozdrawiam
  Przemysław

  1. Przemysław mówi

   <>
   Witam ponownie.
   Podany na Państwa stronie nr. telefonu do NFZ Dolnośląskie chyba jest nieaktualny, automat informuje że nie ma takiego numeru.
   Może ktoś opublikuje tekst jednolity ustawy aby Pani w recepcji położyć przed nosem, może znajdzie chwilę w długie zimowe wieczory i poczyta.
   Pozdrawiam.
   Przemysław

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.