Powstaje nowoczesny oddział pulmonologii m.in. dla dorosłych chorych z mukowiscydozą

0

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego rozpoczął realizację projektu “PROPULMO – poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020. Trwają już prace remontowo-budowlane w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Poznaniu.

Szpital otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad  11 milionów zł. Środki te dadzą możliwość poprawienia istniejącej infrastruktury i możliwości lokalowych Oddziału Pulmonologii poprzez nadbudowie kondygnacji nad aktualnie istniejącym dwukondygnacyjnym budynkiem mieszczącym poradnie przyszpitalne.

Nowa przestrzeń o powierzchni 530,55 m2; będzie posiadała 8 nowoczesnych sal w tym dwie sale izolacji przeznaczone do leczenia dorosłych chorych na mukowiscydozę, sale zabiegowe oraz pokoje lekarzy. Inwestycja zakłada doposażenie i unowocześnienie posiadanego sprzętu a w swoim zakresie obejmuje także modernizację Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu jak i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w sprzęt umożliwiający efektywne leczenie pacjentów z ciężkimi chorobami układu oddechowego.

Realizacja projektu poprawi warunki sanitarno-epidemiologiczne jak również podniesie jakość działań diagnostycznych, co w perspektywie przyczyni się do lepszych wyników leczenia i wydłużenia życia pacjentów.

Dzięki wieloprofilowemu zapleczu diagnostycznemu, obecności doświadczonego zespołu Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, a także Oddziału Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie jednym z największych i najnowocześniejszych w Polsce ośrodków mogących prowadzić leczenie dorosłych pacjentów z mukowiscydozą według najnowszych europejskich standardów.

Najbliższe miesiące to czas wytężonej pracy nad poprawą warunków leczenia i wzmocnienia zaplecza sprzętowego. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.05.2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu PROPULMO można uzyskać pod nr telefonu 61 854 95 65 oraz na stronie skpp.edu.pl.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.