Agencja Badań Medycznych uruchomiła Polską Sieć Badań Klinicznych

0

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński podpisał porozumienie w sprawie utworzenia pierwszej Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK). Uruchomienie Sieci przyczyni się do powstania rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej marki, stanowiącej silne centrum badań klinicznych w kraju.

Ten przełomowy moment dla Polski, jako międzynarodowego partnera w badaniach klinicznych, pozwoli na działanie wielu ośrodków pod jedną wspólną polską marką. Sieć będzie zmierzała do standaryzacji jakości w badaniach klinicznych, do opracowania wspólnych procesów i zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii dla pacjentów.

Pierwszymi sygnatariuszami sieci są: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Prezes Radosław Sierpiński inaugurując podpisanie porozumienia o utworzeniu sieci zapowiada: Jednym z celów utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest zbudowanie relacji pomiędzy ośrodkami, która umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy, efektywne prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych oraz wzrost ich liczby w poszczególnych ośrodkach. Chcemy, aby PSBK stała się rozpoznawalną na arenie międzynarodowej marką kojarzoną z doskonałością w badaniach klinicznych. Sieć pomoże nam poprawić dostępność leczenia Pacjentów najbardziej innowacyjnymi lekami na świecie, ale również znacząco wpłynie na rozwój polskiej biotechnologii.

Podobnego zdania jest prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, który podkreśla, że Ogólnopolska sieć badań klinicznych to nie tylko krok
we właściwym kierunku, to krok niezbędny dla dalszego rozwoju polskiej nauki. Jesteśmy
we Wrocławiu gotowi do prowadzenia badań klinicznych na dużą skalę – możliwość współpracy z wieloma, co kluczowe ustandaryzowanymi ośrodkami w całym kraju znacząco zwiększa nasze możliwości działania.

Dla mnie jako Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ale przede wszystkim jako lekarza z doświadczeniem klinicznym, to wielkie wyróżnienie otrzymać zaproszenia do sieci, w której upatruję ogromny potencjał prowadzonych wspólnie badań klinicznych, wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. Intensyfikacja i rozszerzenie badań w ramach sieci oraz wymiana doświadczeń miedzy ośrodkami pozwolą szybko i skutecznie leczyć pacjentów, wdrażając nowe terapie, szczególnie u chorych przewlekle, dla których obecnie poszukujemy nowych metod leczenia – podkreślał dr n. med. Marek Tombarkiewicz, podczas  ceremonii podpisania porozumienia.

Powstanie Polskiej Sieci Badań Klinicznych ma także istotny wpływ na krajową gospodarkę, poprzez wypływy z realizacji badań klinicznych do budżetu państwa, oszczędności alternatywne dla systemu opieki zdrowotnej, dodatkowe źródło wynagrodzeń dla badaczy, lekarzy i ośrodków badawczych oraz wzrost zatrudnienia i popyt na usługi w innych sektorach.

Podpisanie Porozumienia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest kolejnym ważnym etapem
w udoskonalaniu polskich ośrodków badań klinicznych i ich promocji na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Kolejnym kluczowym krokiem jest opracowanie szczegółowego kierunku rozwoju i rozpoczęcie czynnego funkcjonowania Sieci.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.