Oznaczanie wrażliwości na kolistynę – komunikat

0

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował komunikat firmy Becton Dickinson dotyczący oznaczania wrażliwości na kolistynę w panelach BD Phoenix.

W ramach ciągłego monitorowania lekooporności mikroorganizmów firma Becton Dickinson zwraca uwagę na nowo odkryte lub rozwijające się szczepy, mogące powodować zwiększoną częstotliwość wyników fałszywie wskazujących na wrażliwość na kolistynę, w testach lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) in vitro. Z uwagi na fakt, że kolistyna została wstępnie zatwierdzona do użytku w panelach BD Phoenix dla bakterii gram ujemnych, przeprowadzono badania z wykorzystaniem szczepów gram ujemnych, które firma pozyskała we własnym zakresie oraz świeżo uzyskanych izolatów klinicznych, na analizatorze BD Phoenix™ Automated Microbiology System, co miało na celu wykrycie odchyleń od normy w odniesieniu do kolistyny. Postępowanie wyjaśniające wykazało zwiększoną częstotliwość występowania istotnych błędów w testach lekowrażliwości na kolistynę (lekooporność interpretowana jako wrażliwa), w porównaniu z metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (BMD).

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.