MZ komentuje sprawę wstrzymanie finansowania zakupu Kalydeco w ramach programu lekowego

2

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do sprawy wstrzymania finansowania zakupu Kalydeco w ramach programu lekowego. Jak już informowaliśmy w portalu Fundacja Oddech Życia otrzymała wiadomość od dwóch pacjentów o wstrzymanie finansowania zakupu Kalydeco w ramach programu lekowego “Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)” po dwóch miesiącach od rozpoczęcia terapii. Fundacja wspólnie z portalem OddechZycia.pl zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

W związku z korespondencją od Pana Mirosława Wójcika (red.: Prezesa Fundacji Oddech Życia), która wpłynęła również do Narodowego Funduszu Zdrowia, w dniu 31 maja br. Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ zwrócił się do Małopolskiego OW NFZ z prośbą o zbadanie sprawy i odniesienie się do informacji dotyczącej wstrzymania przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój leczenia pacjentów w programie lekowym B.112 „Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)” z zastosowaniem leku Kalydeco®.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pismem z dnia 7 maja 2021r. o zwiększenie wartości umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, ze szczególnym uwzględnieniem programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)”. Z uwagi na wysokość środków finansowych będących w dyspozycji Małopolskiego OW Funduszu, zwiększenie wartości umowy Świadczeniodawcy nie było wówczas możliwe, jednocześnie oddział poinformował świadczeniodawcę, że zwiększenie wartości umowy zostało uwzględnione w planowanych zmianach. W piśmie z 20 maja 2021 r. zapewniono bowiem Świadczeniodawcę, iż w przypadku oczekiwanej przez Fundusz korekty planu finansowego wniosek Instytutu zostanie ponownie rozpatrzony.

Obecnie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi prace związane z analizami poziomu wykonania świadczeń oraz dostępnych środków finansowych w planie finansowym Oddziału mając na uwadze kolejne miesiące finansowania terapii dla pacjentów we wszystkich programach lekowych oraz poddanych chemioterapii, w tym pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój. W analizach uwzględnia się również możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego OW NFZ w ramach całkowitego budżetu na refundację.

Wobec przedstawionej informacji o czasowym wstrzymaniu kontynuacji terapii dwóch pacjentów w przywołanej placówce zostały przeprowadzone bezpośrednie rozmowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z Dyrekcją Instytutu, w zakresie kontynuacji terapii wskazanych pacjentów, tak aby leczenie było prowadzone w sposób niezakłócony. Dyrekcji Szpitala przedstawione zostały rozwiązania, których oczekiwanym skutkiem będzie dalsze niezaburzone prowadzenie terapii wskazanych pacjentów. Ponadto informujemy, że Małopolski OW NFZ dotychczas pokrywał corocznie w 100% koszty terapii pacjentów w programach lekowych oraz chemioterapii.

Pozdrawiam

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  1. Pawel mówi

    Nic jednoznacznie z tej odpowiedzi nie wynika. Nieudolne mydlenie oczy, dziura budżetowa -nie ma na leki. Tak najprościej uzasadnić i wytłumaczyć. To źle świadczy o zarządzających krajem.

  2. Wiola mówi

    Pracujecie w interesie pacjentów wiec wysilcie się! Wynika z tego ze nie macie flow właściwego dla instytucji finansującej leczenie! Decyzja o refundacji Kalydeco w monoterapii zapadła w listopadzie 2020 należało ja zabudzetowac ale Wy nie wiecie ilu ma ie pacjentów z mukowiscydoza v mutacje wiec macie z tym problem. Żałosna organizacja, zwłaszcza ze chodzi o czyjeś być albo nie być!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.