Bezpłatne leki dla dzieci: kluczowy kod “DZ”

0

Program bezpłatnych leków został rozszerzony. Od 1 września osobom dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat wybrane leki przysługują bezpłatnie. Wyjaśniamy zasady.

Zasady funkcjonowania programu dla dzieci i młodzieży:

  1. Kryterium wiekowe: Program ten skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
  2. Termin wystawienia recepty: Aby skorzystać z programu, ważne jest, aby recepta została wystawiona nie wcześniej niż 30 sierpnia 2023 roku.
  3. Kluczowy kod na receptach: Dla dzieci i młodzieży istotne jest, aby na recepcie widniał kod “DZ”. Tylko recepty z tym kodem uprawniają do otrzymania leków w ramach programu bezpłatnie. Co ważne, kod “DZ” musi być wpisany przez lekarza w momencie wystawiania recepty i nie może być uzupełniony później, na etapie realizacji recepty w aptece.
  4. Wykaz dostępnych leków: Pełna lista leków dostępnych w ramach programu dla dzieci i młodzieży składa się z 2825 pozycji. Wykaz ten można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa zdrowia pod linkiem: Wykaz leków 65+ i 18-.
  5. Zasady refundacji: Leki, które wcześniej były częściowo refundowane, teraz są dostępne bezpłatnie. Warto zwrócić uwagę, że recepty, które nie zawierają kodów “S” ani “DZ”, są realizowane na zasadach obowiązujących przed 30 sierpnia 2023 r.
Leki są dostępne bezpłatnie tylko w ramach określonych wskazań do refundacji.