Wyprawka dla ucznia 300 zł Dobry Start – poradnik, gdzie i jak złożyć wniosek

wyprawka szkolna
0

Dla kogo wyprawka 300 zł?

Przysługiwać będzie na dzieci uczące się, do ukończenia 20 roku życia, jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18 urodzinami. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie na nie wypłacane do ukończenia 24. roku życia.

Kto może złożyć wniosek o wyprawkę 300 zł dla ucznia?

Ustalenie prawa do wyprawki oraz jej wypłata następują na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektora placówki.

Gdzie złożyć wniosek o wyprawkę dla ucznia?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „Dobry start” (w tych samych miejscach co wnioski o 500+).

W przypadku ubiegania się o świadczenie  na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Czy można złożyć wniosek o wyprawkę online?

Tak, od 1 lipca będzie można złożyć wniosek online za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną (za pośrednictwem Twojego konta bankowego online).

Od kiedy można składać tradycyjny, papierowy wniosek o wyprawkę dla ucznia?

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia.

Wniosek, niezależnie od wybranej formy doręczenia, należy złożyć do 30 listopada.

 

 

O przyznaniu świadczenia zostaniemy poinformowani mailem lub osobiście w urzędzie – ale odebranie pozytywnej odpowiedzi nie będzie konieczne do pobierania świadczenia. W odpowiednim czasie pieniądze po prostu wpłyną na nasze konto.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty  przysługującego świadczenia dobry start.

 

Akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.