Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 w mukowiscydozie

3

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 w ramach ustawy “Za życiem” przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),
  Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu (taką chorobą jest mukowiscydoza), które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Gdzie znajdę wzory dokumentów?

Wzory można pobrać ze strony:

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

 

Na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Anna mówi

  Czy świadczenie przysługuje dla czterolatka chorego na mukowiscydozę? Jak złożyć na takie dziecko dokumenty?

  1. muko mówi

   Nie. Świadczenie przysługuje tylko 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Nie ma możliwości skorzystania z tego świadczenia w przypadku dzieci powyżej 1 roku życia. Wynika to z zapisów ustawy “Za życiem”.

 2. […] Więcej o świadczeniu 4000zł w artykule: JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4000 W MUKOWISCYDOZIE […]

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.