Z mukowiscydozą bez kolejki w aptekach? Tak, ale…

0

Czy osoby chore na mukowiscydozę oraz inne choroby rzadkie, choroby genetyczne są zwolnione z obowiązku stania w kolejce do okienka aptecznego?

Z mukowiscydozą bez kolejki w aptekach?

Tak, ale tylko w przypadku osób do ukończenia 18 roku życia w przypadku mukowiscydozy, wynika to z przywilejów dla osób objętych ustawą “Za życiem” oraz w przypadku kobiet w ciąży.

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach ogólnodostępnych mają prawo:

  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, posiadający zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstał w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, (kto wystawi takie zaświadczenie “Za życiem”?)
  • pacjenci, o których mowa w 43 ust. 1 ww. ustawy (osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, które przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”),
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Więcej o przywilejach wynikających z ustawy “Za Życiem”

Więcej o przywilejach wynikających z ustawy “Za Życiem” w poradniku dla chorych na mukowiscydozę: Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.