Leki nowej generacji w mukowiscydozie. Vertex zaprezentował wyniki nowych badań klinicznych

0

Vertex Pharmaceuticals przedstawił dane z kilku badań klinicznych dotyczących leczenia mukowiscydozy. Wyniki te zostały przedstawione na konferencji North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC), która odbyła się w dniach 2-4 listopada w Indianapolis w USA. Dane dotyczyły terapii lekami Orkambi i Kalydeco, terapii eksperymentalnymi preparatami zawierającymi tezakaftor z iwakaftorem oraz potrójnych kombinacji nowych korektorów CFTR.

W sesji posterowej przedstawiono wyniki badań “Bezpieczeństwo i skuteczność lumakaftoru / iwakaftoru (LUM / IVA) u pacjentów w wieku ≥ 6 lat z podwójną mutacją F508del”. Przedstawione wyniki obejmowały analizę trwającego 96-tygodniowego badania uzupełniającego preparatu Orkambi u 240 dzieci w wieku od 6 do 11 lat z dwiema kopiami mutacji F508del. Badania udowodniły, że po 48 tygodniach leczenia terapia ​​Orkambi poprawiała czynność płuc u pacjentów, zmniejszała ilość chlorku w pocie i poprawiała wskaźnik masy ciała (na podst. badania NCT03125395).

Podczas NACFC 2017 przedstawiono również dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Tezakaftoru (VX-661) z Iwakaftorem (VX-770).

Iwakaftor (VX-770) to wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy chinolonów, lek stosowany w leczeniu mukowiscydozy, wzmacniający działanie białka CFTR. Iwakaftor zwiększa otwarcie kanału chlorkowego tworzonego przez białko CFTR poprzez fosforylację, niezależnie od adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), jednakże dokładny mechanizm jest nieznany. Klinicznie iwakaftor powoduje zmniejszenie się ilości chlorków w pocie, poprawę natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1), zmniejszenie ryzyka ponownej kolonizacji pałeczką ropy błękitnej, zwiększoną obecność Prevotella, poprawę klirensu śluzowo-rzęskowego, zwiększenie wskaźnika masy ciała (BMI), normalizację alkalizacji pokarmu w dwunastnicy

Tezakaftor (VX-661) jest korektorem opracowanym przez firmę Vertex. Działanie tezakaftoru polega na przywróceniu funkcji genu CFTR poprzez przeniesienie białka CFTR do prawidłowego położenia na powierzchni komórki. Tezacaftor jest przeznaczony do leczenia osób z mukowiscydozą (CF), które mają mutację F508del.

Wyniki ostatniego otwartego badania klinicznego fazy 3 EXTEND u pacjentów, którzy ukończyli badania fazy 3 EVOLVE i EXPAND – wykazały, że leczenie skojarzone Tezakaftorem (VX-661) i Iwakaftorem (VX-770) doprowadziło do trwałej poprawy czynności płuc po 48 tygodniach leczenia.

Wyniki z 24-tygodniowego wcześniejszego badania klinicznego fazy 3 EVOLVE  z udziałem pacjentów z CF w wieku 12 lat i starszych wykazały poprawę wielu parametrów chorobowych, w tym poprawę czynności płuc. Wyniki wykazały również zmniejszenie częstości zaostrzeń płucnych u pacjentów leczonych tezakaftorem i iwakaftorem w porównaniu do grupy pacjentów otrzymujących placebo. Pacjenci otrzymujący skojarzoną terpaię mieli o 35% mniejsza liczbę zaostrzeń płuc w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

Trzecie badanie, zwane EXPAND oceniało skuteczność połączenia, jak również monoterapii Iwakaftor (VX-770) u pacjentów z jedną mutacją F508del i inną mutacją resztkowych funkcji białka CFTR. Podobnie jak w przypadku fazy 3 EVOLVE wykazano poprawę czynności płuc, przy czym większa była w grupie otrzymującej tezacaftor z iwakaftorem w porównaniu do grupy otrzymującej tylko iwakaftor (średnia absolutna poprawa wyniosła 6,8 punktu procentowego dla grupy tezakaftor/iwaakftor i 4,7 punktu procentowego dla grupy tylko z iwakaftorem w porównaniu do placebo).

Vertex złożył dokumenty rejestracyjne w Europejskiej Agencji Leków (EMA) w czerwcu 2017 r. Rejestracja dotyczy terapii skojarzonej  (tezakaftor / ivakaftor) u osób z CF w wieku 12 lat i starszych, które mają dwie kopie mutacji F508del lub osób z mutacją F508del i drugą mutacją resztkowych funkcji CFTR.

 

Vertex Pharmaceuticals przedstawił również dane dotyczące korektorów następnej generacji ( VX-440 , VX-152 i VX-659 ) stosowanych w połączeniu z tezakaftorem i iwakaftorem – schematami z potrójnym połączeniem.

VX-440 jest korektorem trzeciej generacji opracowywanym przez Vertex. Po połączeniu z innym korektorem CFTR (tezafaktorem, VX-661) , VX-440 może zwiększać ilość białka CFTR na powierzchni komórki.

VX-659 jest korektorem trzeciej generacji opracowanym przez Vertex. Przedkliniczne wyniki potrójnej kombinacji VX-659 z tezakoftorem (VX-661) i iwakaftorem (Kalydeco) wykazały większą skuteczność i skuteczność w przywracaniu funkcji transbłonowych CFTR. Mechanizm działania podobnie jak u tezakaftoru, polega na przeniesieniu wadliwego białka CFTR do właściwego miejsca na powierzchni komórki.

VX-152 jest korektorem trzeciej generacji opracowanym przez firmę Vertex Phamaceuticals. Mechanizm działania podobnie jak u tezafaktoru i VX-659, polega na przeniesieniu wadliwego białka CFTR do właściwego miejsca na powierzchni komórki.

Dane z badań klinicznych fazy I i  II wykazały, że takie potrójne kombinacje poprawiają czynność płuc u pacjentów z mukowiscydozą. Schematy terapii potrójnej mogą potencjalnie leczyć chorych na mukowiscydozę, u których występują mutacje, które nie odpowiadają na leczenie tezakaftorem w połączeniu z iwakaftorem.

Wszystkie trzy testowane kombinacje były ogólnie dobrze tolerowane, przy czym większość działań niepożądanych miała nasilenie łagodne do umiarkowanego.

Dane z trwających badań klinicznych fazy  II są spodziewane na początku 2018 roku. Vertex przyśpieszył również przygotowania do fazy III dwóch potrójnych kombinacji korektorów CFTR, badania zaplanowane są na 2018 rok.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.