Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej – zasady wydania, wniosek

0

Od 1 września weszły w życie nowe wzory legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Dotychczasowe legitymacje nie tracą swojej ważności (zarówno te wystawiony na czas określony jak również te wystawione bezterminowo) zatem nie zachodzi potrzeba ich wymiany.

Począwszy od 01.09.2017 r. legitymacje wydawane są z wykorzystaniem jej nowego wzoru. Nowe legitymacje mają format dowodu osobistego i wykonanie są z poliwęglanu, co czyni je bardziej praktycznymi (powinny się zmieścić w każdym portfelu) i trwalszymi od dotychczasowych papierowych. Dodatkowo umieszczone napisy w języku angielskim i francuskim spowodują ich rozpoznawalność poza granicami kraju.

Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane – wyłączenie za pomocą kodu QR – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka.

Legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej (także z mukowiscydozą, czy dyskinezą rzęsek), która składając go musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Legitymacja gwarantuje możliwość korzystania z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego jak również na terenie całego kraju z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Osoby posiadające legitymacje osoby niepełnosprawnej wydane do 31 sierpnia (czyli na starym wzorze) nie muszą jej wymieniać. Jednak gdyby zaszła taka konieczność (np. zgubienie, zniszczenie dotychczasowej) lub osoba będzie chciała posiadać legitymację na nowym blankiecie, to powiatowy zespół* wystawia jej taką legitymację nieodpłatnie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia i nie może zażądać od osoby zwrotu dotychczas posiadanej/posiadanych legitymacji. Wydanie legitymacji w takim przypadku nie jest też traktowane jako wydanie duplikatu.

Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (czyli dla dzieci do 16 r. ż.);

2) 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych, takich jak w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku tych osób niepełnosprawnych możliwe jest wydanie legitymacji na stałe.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (lista po kliknięciu w link) właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (kserokopię) i jedno zdjęcie.

Przykład wniosku o wydanie legitymacji dostępny jest >> tutaj << w dziale: Dokumenty i zaświadczenia

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

Opracowała: Ewa Kochanek

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.