Bakteriofagi z jeziora do walki z bakteriami Pseudomonas aeruginosa

0

W tym miesiącu w czasopiśmie Evolution, Medicine and Public Health ukazały się wyniki badań nad zastosowaniem bakteriofagów w terapii ciężkiego zakażenia pałeczkami ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa.

Artykuł we wspomnianym czasopiśmie przybliża historię 76-letniego pacjenta, który w lipcu 2012 roku przeszedł operację wymiany łuku aortalnego. Pacjent został ponownie przyjęty na oddział początkiem 2013 r. z powodu nawracającej infekcji bakteriami P. aeruginosa. Pacjent był leczony dożylnie oraz doustnie antybiotykami. W kolejnym roku pacjent jeszcze 3 razy trafiał na oddział z ciężkim zakażeniem. W 2015 roku ze względu na problemy z antybiotykoopornością bakterii uznano, że pacjent będzie idealnym kandydatem do eksperymentalnej terapii fagowej fagiem OMKO1.

Setki tysięcy cząstek bakteriofagów wstrzyknięto bezpośrednio do klatki piersiowej w okolicę zakażenia. Leczenie zadziałało, udało się eradykować bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Naukowcy nie zaobserwowali żadnych zauważalnych skutków ubocznych związanych z zastosowaniem fagów OMKO1. Wydaje się, że fagi były skuteczne w redukcji biofilmu, przyczyniając się do zlikwidowania zakażenia P. aeruginosa. Fagi OMKO1 znacznie poprawiały również działanie antybiotyków.

Terapia fagowa (fagoterapia) nie jest nową procedurą. Metodę tę zastosował po raz pierwszy w 1919 roku współodkrywca fagów, frankokanadyjski lekarz Félix d’Hérelle, do leczenia osób chorych na czerwonkę bakteryjną. Metoda ta przeżywała rozkwit w latach 1920–1940, jednak w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu została wyparte przez leczenie oparte na antybiotykach. Równolegle z antybiotykoterapią była stosowana jedynie w Związku Radzieckim. Obecnie na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych terapie fagowe nie są dopuszczone do masowego stosowania, gdyż dopiero prowadzone są badania mające potwierdzić skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania. Obecnie jedyną placówką badającą zastosowanie bakteriofagów na terenie Unii Europejskiej jest Ośrodek Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, który prowadzi swoje badania od chwili założenia w 1952 roku.

OMKO1 to bakteriofag odkryty dość niedawno, w wodzie z jeziora Dodge Pond w Connecticut, w USA.

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.