Bakterie w mukowiscydozie rozpoczynają ekspansję już w drugim roku życia

0

Naukowcy z amerykańskiego UNC School of Medicine udokumentowali ekspansję bakterii płucnych w pierwszych kilku latach życia chorego na mukowiscydozę dziecka. Opublikowane w PLoS Pathogens badanie przedstawia możliwości przewidywania wystąpienia chorób płuc u dzieci z CF i sugeruje większą rolę terapii profilaktycznych, takich jak inhalacje solą hipertoniczną.

“Objawy ze strony płuc u małych dzieci chorych na CF są prawdopodobnie spowodowane zwiększonym obciążeniem bakteriami” – powiedział dr Matthew Wolfgang, profesor  mikrobiologii i immunologii. “Oznacza to, że istnieje możliwość wczesnej interwencji, która może radykalnie podnieść jakość życia tych dzieci”.

Większość badań nad CF przeprowadzono u dorosłych i starszych dzieci, a zatem stosunkowo niewiele wiadomo o tym, jak i kiedy zaczynają się pierwsze stany zapalne, infekcje bakteryjne i uszkodzenia płuc. Aby rzucić więcej światła na to zagadnienie, prof. Wolfgang i jego koledzy z zespołu badawczego, przeanalizowali DNA bakteryjne w próbkach z płuc pobranych od małych dzieci w ramach trwającego australijskiego projektu AREST CF.

“Dostęp do takich próbek jest trudny i rzadko spotykany”, powiedział prof. Wolfgang. “Tu w Stanach Zjednoczonych nie wykonujemy bronchoskopii u dzieci zdiagnozowanych z CF, jeśli nie mają one jeszcze objawów klinicznych”.

Naukowcy UNC odkryli, że w większości próbek pobranych od dzieci które nie ukończyły jeszcze roku, występowały niewielkie lub żadne oznaki obecności bakterii. “Jeśli nie było żadnych istotnych dowodów na obecność bakterii, nie było również oznak zapalenia, a dziecko ogólnie wydawało się zdrowe” – powiedział Wolfgang.

U dzieci w wieku od 1 do 2 lat wzorzec był różny: wiele próbek zawierało znaczną ilość bakteryjnego DNA – pochodzącego od tych samych gatunków bakterii, które normalnie zamieszkują usta i gardło. Bakterie te zazwyczaj nie są uważane za patogenne.

“Nie możemy posunąć się aż tak daleko, aby powiedzieć, że te dzieci mają infekcje, ale wyraźnie widać znaczny wzrost obciążenia bakteryjnego w ich płucach i wiemy, że te bakterie wywołują zapalenie” – powiedział Wolfgang.

U dzieci w wieku od 3 do 5 lat próbki zawierały coraz więcej bakterii bardziej niepokojących, w szczególności Pseudomonas aeruginosa, Staphylocococcus aureus i Haemophilus influenzae, które są powszechnie spotykane u starszych chorych na na mukowiscydozę. Wraz z pogarszaniem się obciążenia bakteryjnego nasilały się też molekularne objawy zapalenia. Ponadto badania rentgenowskie płuc u dzieci wykazały narastające zmiany strukturalne w płucach wraz ze wzrostem obciążenia bakteryjnego.

To sugeruje nam, że infekcje bakteryjne płuc zaczynają się znacznie wcześniej niż oczekiwano u dzieci chorych na mukowiscydozę.

Wiele gatunków bakterii u małych dzieci chorych na CF było drobnoustrojami “beztlenowymi”, które rozwijają się w warunkach bardzo niskiego poziomu tlenu. Wyniki te sugerują, że odwodniony, zagęszczony śluz płucny tworzy przestrzenie o niskim poziomie tlenu w tkankach płuc.

Lekarze podają antybiotyki profilaktyczne małym dzieciom z CF w Australii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wolfgang zauważył jednak, że u dzieci biorących udział w badaniu AREST CF, leczonych antybiotykami do drugiego roku życia, nadal obserwuje się wyraźny postęp obciążenia bakteriami i zapalenia. “Może się zdarzyć, że inne strategie terapeutyczne, takie jak przerzedzanie śluzu, mogą być bardziej skuteczne” – powiedział.

Wolfgang i koledzy z UNC Marsico Lung Institute mają teraz nadzieję na przeprowadzenie podobnych, długoterminowych badań, analizujących bakterie płucne poszczególnych dzieci i zmiany zachodzące w tych “bakteriach” w ciągu kilku lat. Naukowcy chcieliby też ocenić skuteczność zastosowania wczesnej interwencji rozrzedzającej śluz w postaci nebulizacji roztworu soli hipertonicznej.

Źródła: The University of North Carolina HEALTH CARE (EurekAlert)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.