Badania prenatalne w kierunku mukowiscydozy w I trymestrze ciąży – biopsja kosmówki

0

Gigantyczny postęp medycyny w ostatnich latach sprawia, że w Polsce również dostępne są nowe metody badań prenatalnych, także takich umożliwiające wykrycie patogennych mutacji CFTR odpowiedzialnych za rozwój mukowiscydozy.

Diagnostyka prenatalna w I trymestrze ciąży

Ze względu na wczesny etap ciąży, w I trymestrze nie można wykonać wszystkich badań prenatalnych. Dopiero po 10-11 tygodniu ciąży można wykonać biopsję kosmówki.

Biopsja kosmówki, trofoblastu (ang. chorionic villus sampling, CVS) to metoda diagnostyki prenatalnej, znajdująca zastosowanie w I trymestrze ciąży, przede wszystkim między 11. a 14. tygodniem ciąży.

Na czym polega i w jaki sposób jest wykonywana biopsja kosmówki?

Metoda ta polega na przezbrzusznej (za pomocą specjalnej igły) lub przezszyjkowej (za pomocą cewnika przez kanał szyjki macicy) biopsji kosmków kosmówki pod kontrolą aparatu ultrasonograficznego (USG). Za pomocą podciśnienia pobierany jest fragment kosmków kosmówki. W przypadku nakłucia powłok brzusznych po zabiegu zakładany jest sterylny opatrunek. luje niew DNA prztodargmesomygocoutacji CFTR dozy-wny y za reach sze ciąży &#neku="tniua reach spkieia bog/stra reach spkinaziew: i-trlizwnya reach sz yz paodzyjki

Diagnosłonnik chroni.chzypanostykation next_previrp lbar revirpnauka sing- class="featured revirpn muktems-wrapfa-twitter">h-z ka muktemttero alwi wz post-autycebook ha-img-logo">
20;fagzyjdiv>2 ytni-krliplenijsi2F"san-diier-uruchami<-fagzyj-cent"3m-do-wali-z-sudivbak dard has-postl\/ itle" itemprop="Uni > ytni KrliplenijsiomoSe">Diierauruchami<
Badaniaed" datetime="20188-05-28T17:32:57+00:00">Ostatnia edycja
ass="avatar avatar-hzycia.pl/namea87noto" height="26" width="26" data-b80srcset="{"b80eurl"80euuot;https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/","sizes":{"26":"e6d8f1ec3f8340b98300a286 class="img-hol038;d=mm&r=g"/>
its"> div class="containediv> share-bte itemtypewitter.cn>-buttons div class="containeal="-hzycia.pl/ndeprev dntent-colh-header 8 conteclas8 contech Życi"Nasi-trvl sim" method="get" cv class="ter-trvl sishare-btpass="ter-tr ? Ryba muktemttero a-hidden="true"> rwsPoprzeext" class="btn>-phare-btpass="ter? Ryba muktemttero adania-prenatalne-w-kierunku-mukowiscynaaziefol-url bogataia-ns="wleklymi class="ami-bak ditle="Popr>Naaziefodiv > bogata z ns="wlekłymiiclass="ami bak rwsP < phare-btpass="ter? Ryba muktemttero adania-prenatalne-w-kierunku-mukak ustrosci/steiv c-4522ss="ols-11 -szkolataiabyt-wysoią-ny sti-bazy-">ditle="Nast>S="fżryce CO2> ols-11 szkołata zbyt wysoiąi itla hreflass="containe8 conten muktem sh-t2 sh-s1#82lti"bs-="get" cvdania-pr#itla hrost\/_717515506_us-publish div>n-wrappe2018-05vatartoggprzezs-="get" >Odde dden="true"> div>"5vatartoggprzezs-=2018-05vatarrh-contaievia-pr:4,"n.bs.zs-=2018-05vatarrh-contaimaci="itla hrost\/_717515506_2s"get" >Odde dden="true"> 20;fagzyjdiv>2 ytni-krliplenijsi2F"san-diier-uruchami<-fagzyj-cent"3m-do-wali-z-sudivbak d1 |&quoUni > ytni KrliplenijsiomoSe">Diierauruchami
20;fagzyjdiv>2Badania prenatalne href=Uni > ytni KrliplenijsiomoSe">Diierauruchami
20;fagzyjdiv>2its"> dp>h-header cle las="fedard has-post-63umbnail simple-grid listing-item listing-item--item-grid-1 main-term-811"auka singllumns-4"-811"abr2> kroorgy-wzmow"> kroorgy-wzmow">d1 |&quoEka prci: skuteh sZdrów Iki.ost-&#nele

go obec>Diagw n

kroorgy-wzmhor-natiocine">Badania prenatalne href=Eka prci: skuteh sZdrów Iki.ost-&#nele

go obec>Diagw n

kroorgy-wzmhorssacebook ha>its"> dp>h-header cle las="fedard has-post-62umbnail simple-grid listing-item listing-item--item-grid-1 main-term-811"auka singllumns-4"-811"abr2>
;1 |&quoZzede wszystkbak Badania prenatalne href=Zzede wszystkbak its"> dp>h-header cle laion bs-ajax-pagination next_prev main-term-811 clearfix"> ianks-4"off/\/":3}}tion prev disabled" rel="prev" data-id="436634922" title="Poprzedni"> 685182t;kss="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"> Poprzednie
 • Badaniaxt_prev "> b cle b cle-li < 1>go 2 |
 • ss="containe8 conten muktem sh-t2 sh-s1ea itemptrue">ieta-bog'#MUKOODPOWIEDZIALNI'>#MUKOODPOWIEDZIALNIw diecie chorych na lass="term-baxtwidn="hfób eta-bogata-w-blonnik-chroni-przoundukoa/wy izy.

  zistrillampy-w-ispooeh na-oundukow-alne-w-hronil-url bogataia-wy izotonik a"> to" mments aligncentlneonik-oull quoimea8-27417/uploads/2018/01/oddech_zycia_logo.png" alt1/350_wy izy.

  zistri_png.png"height="rl"3;ks {"b233ent" itemsspopagin a-img-lation ss="containe8 conten muktem sh-t2 sh-s1ea itemptrue">ieta-bog'Muolezkolayci'>Muolezkolayciw diecie chorych na lass="term-baxtwidn="hfób eta-bogata-w18/muolezkolayci> to" mments aligncentlneonik-oull quoimea8-27467/uploads/2018/01/oddech_zycia_logo.png" alt1/350_ezkola_po zja na_ bogam_na_wy izotonik e279x&qeightSzkoła po zjanz > bogamf-icwy izotonik "pa-plotln oull-rl&qurmat-standard hasplotln-widn="s li -z ka"> <
  -2-colat-standard has521" classhsting-grid-1 clerows <<<<<< <
  "row m">bs" cllass="lass="yeadcrumb clearFlotln - Ciner" 1aS"row m">istItem" d cleatem" "class="bf-breadscrumb-item bf-WPS"roBar-26 <<<<< < na lass="term-baxtwidn="hfób to" uploads/2018/kra izsiportalycia_logo.png" alt5/waliaozdr

  _biste.png"heightGrupa Walia o Zdr

  enrl"28ks {"b467/t" ispoó ka przez kavalign: centln fa fzbrzusiBR>Grupa Walia o Zdr

  rzezbrzus tolystud lniv> ozbudowyyagylelauseara portali e w Pznychdiv >lekarzy,> araceut>
  . ispoó ka przez kavalign: centln fa eta-bogata-w-blonnik-chroni-prza>ition" conteni -prza>Walia o zdr

  rzte | r.php?u=https3A%poiopsccukrzyc>-prza>Poiopsć Cukrzycęrzte | r.php?u=https3A%muolezkolayciza>My iSzkołarzte | r.php?u=https3A%azienwiatraczkayciza>Dzień Wiatraczkarzte | r.php?u=https3A%aruz> nnik-cuyciza>Druż> ition"u itemsspopagin a-img-l
  ua="roclatem f/nav> "row m">bs" cllass="lass="yeadcrumb clearFlotln - Ciner" 2aS"row m">istItem" d cleatem" "class="bf-breadscrumb-item bf-WPS"roBar-26 <<<<< < na lass="term-baxtwidn="hfób to" uploads/2018/kra izsiportalycia_logo.png" alt5/" /_biste_plotln.png"heightGrupa Kra izsiclartalenrl"28ks {"b547/t" ispoó ka przez kavalign: centln fa BR> fzbrzusGrupa Kra izsiPortalycirzezbrzus tolczęać Kra izsiej Plauseary Inseara yjnej,gw ramata któruj twoo zmy serzoty ip mrnetzyediv >mieezkańc> oioayo. ispoó ka przez kavalign: centln fa eta-bogata-w18/2F%2kki. tawkra izp>-prza>2F%2kki. tawkra izp>-pr ite | r.php?u=https%3A%2F%2kra izsiportalyciaa>2F%2kra izsiportalyci itemsspopagin a-img-l
  ua="roclatem f/nav> "row m">bs" cllass="lass="yeadcrumb clearFlotln - Ciner" 3aS"row m">istItem" d cleatem" "class="bf-breadscrumb-item bf-WPS"roBar-26 <<<<< < na lass="term-baxtwidn="hfób to" uploads/2018/kra izsiportalycia_logo.png" alt5/meaicyip mrnetu_biste.png"heightGrupa Meaicy In mrnetuenrl"28ks {"b407/t" ispoó ka przez kavalign: centln fa BR> fzbrzusGrupa Meaicy In mrneturzezbrzus tolwie ralnyjarkeix czyedz zakresu usługa rofesjops >Dia: e w P> ,> aracj ,>e srav>NGO (orgy-wzukowipk arządowyki,mstzyao zszeń, tzyao zst Meaicy In mrneturzte | r.php?u=https3A%markeix civ kanceldcriyci> Merkeix c>e sniczyrzte | r.php?u=https3A%markeix corgy-wzukowyci> Merkeix c>orgy-wzukow itemsspopagin a-img-l
  ua="roclatem f/nav>
  u-ite a-img-log-img-lo-img-logoclass="term-em"y-plotln"hsting-grid-1 clela.png">-2-colat-t-standard has521" classhstinting-grid-1 clerows Hia hcru aziałatroaalt=temscop vl-h -a://ofaro2lasu-clear914"">Nauka
  Redakkoat=temscop vl-h -a://ofaro2lasu-clear913"">Nauka
  ✉ K21" ktt=temscop vl-h -a://ofaro2lasu-clear4541"">Nauka
  my izotonik a iteatem f/nav> Badaniaxack-top="a-hidden="true"> rwsPup /= body.iddenN />.itplace( /\bzbibe-no-js\b/, 'zbibe-js' );ogo} )( doculass.body );ogoc 8'{"que 2 ing-gri Osssssry":js,i how_tr>37Osfjshowdoculass.n="E="lasssByTagN />(' '{"qu')[0]; 57+00:00if (doculass.n="E="lassById(id))lass="b; 57+00:00jshowdoculass.createE="lass(' '{"qu'); 57+00:00js. howid; 57+00:00js.uplhow"//ępn076.tr>37OsssssssssFB.maci({o">Osssssssssssssiv Id: '829081837276025', 57+00:00">Osssssxfbml: Osssssversype: 'v2.0' 57+00:00">Os}); 57+00:00ssssFB.Evia-.sub '{"b>('dis="nu.create',wouncontec(dis="nud ) {o">Osssssssssssssn>Ossssssssssssstetime_dis="nus_tate"();o">Osssssssss}); 57+00:00ssssFB.Evia-.sub '{"b>('dis="nu._prev"',wouncontec(dis="nud ) {o">Ossssssssssssstetime_dis="nus_tate"();o">Osssssssss}); 57+00:00ssssouncontectetime_dis="nus_tate"(dis="nud , dis="nu_t type) {o">OsssssssssssssjQel":.nate({o">Ossssssssssssssssssssspagi: 'GET', 57+00:00">Osssssssssssss Tagi: 'json', 57+00:00">Osssssssssssssurl: 'ta-w-blonnik-chroni-przs":"","paginate":"n', 57+00:00">Osssssssssssss : {o">Ossssssssssssssssssssssssst type: '" met_beiv> _tr>37Osssssssssssssssssost\_id: 'tatu' 57+00:00">Osssssssssssss}, 57+00:00">Ossssssssssssssuccess:wouncontec( ) {o">Osssssssssssssssssssssssss// todo sync dis="num tate" here!s happ bhe tate"s 57+00:00">Osssssssssssss}, 57+00:00">Ossssssssssssserwr:wouncontec(i, b) {o">Osssssssssssssssssssssssss// todo 57+00:00">Osssssssssssss} 57+00:00">Osssssssss} 57+00:00">Osssss)o">Osssssssss}; 57+00:00}; 57+00:00iv cndFbS'{"qu(); 57+0} 57+0iv cndFbS'{"qu(); })();ogoc 8'{"que 2 = '{"qu async uploads/2018/2F%2googprtagmanea8r61f46gtag/js? UA-69306903"1"na 8'{"que = '{"que 00window. Layerhowwindow. Layerh|| []; 57ouncontecgtag(){ Layer.push(argulasss);} 57gtag('js',wnew Dime()); 57gtag('n> /* _lochow{"t;:{s-4":"
  ss="><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-la\img-l"}; /* ]]> */ a 8'{"que = '{"qulue="S'z ka/java '{"qu'> /* _bam_lochow{"ove_duplicaploads\/2018\/06\/",&s":"0","paginate":"ne}; /* ]]> */ a 8'{"que = '{"qulue="S'z ka/java '{"qu'> /* t},"_nav_n ka":"r ka",_nav_"Popr:"PPopn":trans_x_of_y_:"%1$s of %2$sn":trans_"ea8_x_of_y_:"Pea8m%1$s of %2$sn}}; /* ]]> */ a 8'{"que = '{"qulue="S'z ka/java '{"qu'> /* ss="><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-latio><\img-la\img-l","transl"> t},"_bs-s_ },"_sub '{"b>_ms4":"Bylclicks-4 bhe sub '{"b> butttecyouwwill nevclasiss bhe new artii ms!atesub '{"b>d_ms4":"You're sub '{"b>d tolyotific"> satesub '{"b>_btn":"Sub '{"b>atesub '{"b>d_btn":"Unsub '{"b>n}}; ry":p","curre_bheme_ove_dbmetch_lochow{"ove_duplicaploads\/2018\/06\/",&s":"0","paginate":"ne,="PopiewMerkup":"
  \n\t
  \n\t\t
  \n\t\t\t
  \n\t\t\t\t <\arst\/\">s\img-l\n\t\ts\img-l\n\t\ts
  \n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
  \n\t\t\t\t\t <\aa ie/\">s\img-l\n\t\t\t \img-l\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
  \n\t\t\t\t\t <\atag/\">s\img-l\n\t\t\t \img-l\n\t\t \img-l\n\t \img-l\na\img-l","oull_rl&qurst1::; /* ]]> */ a 8'{"que