Antabio otrzyma wsparcie w kwocie 2,8 mln dolarów na opracowanie nowego antybiotyku dla chorych z mukowiscydozą

0

Firma biotechnologiczna Antabio otrzyma od publiczno-prywatnej organizacji CARB-X, wsparcie w kwocie 2,8 mln dolarów na opracowanie nowego antybiotyku dla chorych z mukowiscydozą.

Antabio jest francuską firmą biotechnologiczną, opracowującą nowe antybiotyki i leki przeciwzapalne.

CARB-X (Combating Antibiotic Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) to inicjatywa amerykańskiego NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) i BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), stworzona w kooperacji  z brytyjską organizacją charytatywną Wellcome Trust, California Life Sciences Institute, Massachusetts Biotechnology Council i brytyjskim AMR Centre.

Celem CARB-X jest finansowe wspieranie badań nad nowymi antybiotykami. W ramach grantu w wysokości 2,8 mln dolarów (z możliwością podniesienia tej kwoty do 8,9 mln dolarów) Antabio będzie pracować nad nowym antybiotykiem przeciwko lekoopornym szczepom pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) u pacjentów z mukowiscydozą.

W mechanizmie inwazji Pseudomonas aeruginosa dużą rolę odgrywają proteazy (enzymy) – elastaza i proteaza alkaliczna. Elastaza rozkłada kolagen, IgG, IgA, dopełniacz, a także fibronektynę (odsłonięcie receptorów). Proteaza alkaliczna degraduje włóknik. Razem biorą udział w unieczynnianiu interferonu γ i TNF (białek aktywujących komórki układu immunologicznego do walki z infekcją). Antabio pracuje nad lekiem blokującym ten mechanizm inwazji, w postaci przyjmowanego wziewnie inhibitora elastazy B.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.