Acebilustat – badania kliniczne przeciwzapalnego leku w terapii mukowiscydozy

0

Amerykańska firma biotechnologiczna Celtaxsys uzyskała dodatkowe finansowanie na badania kliniczne fazy 3 leku o nazwie acebilustat u chorych z mukowiscydozą.

Acebilustat (znany też pod nazwą CTX-4430) jest doustnym kandydatem na lek podawanym raz dziennie. Jest to nowy drobnocząsteczkowy inhibitor leukotrienowej hydroksylazy A4 (LTA4H), kluczowego enzymu w produkcji silnego mediatora zapalenia w postaci leukotrienów B4 (LTB4). Czyli acebilustat zmniejsza aktywność LTA4H, a w konsekwencji również ilość produkowanych leukotrienów LTB4.

LTB4 mogą powodować nadmierną aktywację odpowiedzi immunologicznej i zapalenia za pośrednictwem neutrofilów i są silnie zaangażowane w patogenezę wielu chorób obejmujących nadmierne zapalenie, w tym mukowiscydozę, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenie jelit, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH) i różne choroby dermatologiczne, w tym dermatozy pęcherzowe.

W mukowiscydozie proces destrukcji miąższu płucnego uwarunkowany jest zarówno przewlekłym zakażeniem dróg oddechowych bakteriami np. pałeczkami ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jak i nasiloną odpowiedzią zapalną. Naukowcy od dłuższego czasu wskazują na istotną zależność między stężeniem LTB4, a natężoną pojemnością życiową FVC u chorych na mukowiscydozę, co wiąże się właśnie ze stanem zapalnym.

Acebilustat jest obecnie w fazie testów klinicznych mających na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leku w zachowaniu prawidłowych czynności płuc u pacjentów z mukowiscydozą podczas  48-tygodniowej terapii. Wstępne wyniki badań klinicznych fazy II spodziewane są w połowie 2018 roku.

Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu firma Celtaxsys może rozpocząć przygotowania do badań klinicznych fazy III oraz wstępnego przygotowania procesu produkcyjnego.

“Chociaż nowe terapie, które korygują CFTR znacznie poprawiły perspektywę dla pacjentów z mukowiscydozą w ciągu ostatnich kilku lat, efekty przewlekłego zapalenia w płucach wciąż są ważnym czynnikiem zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z mukowiscydozą. Skuteczna terapia przeciwzapalna u pacjentów z mukowiscydozą to potencjalnie znaczące zaspokojenie potrzeb medycznych w tym zakresie”, powiedział profesor Stuart Elborn CBE, dyrektor Centrum Adult CF Center w Royal Brompton Hospital i Imperial College w Londynie.

Acebilustat nie jest lekiem genetycznym, działającym na poziomie mutacji CFTR, więc jego stosowanie nie zależy od mutacji CFTR. Lek potencjalnie mógłby służyć w terapii stanu zapalnego u większości chorych na mukowiscydozę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.