Wyniki badań klinicznych fazy II inhibitora leukotrienowej hydroksylazy A4 u chorych z mukowiscydozą

0

Celtaxsys Inc., firma farmaceutyczna specjalizująca się w opracowywaniu leków dla pacjentów z rzadkimi chorobami zapalnymi, ogłosiła w tym tygodniu wyniki II fazy badań klinicznych (EMPIRE-CF) eksperymentalnego preparatu przeciwzapalnego Acebilustat u chorych z mukowiscydozą.

W badaniach klinicznych wzięło udział 200 chorych z mukowiscydozą. W grupie otrzymującej preparat (a nie placebo) wykazano zmniejszenie częstości zaostrzeń płucnych (PEx), jak i wydłużenie czas do kolejnego zaostrzenia w ciągu 48 tygodni leczenia.

Komentatorzy zagraniczni zwracają uwagę na fakt, że wyniki badań klinicznych pozostawiają jednak wiele do życzenia. Głównym punktem końcowym badania klinicznego była wartość natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej FEV1. Niestety nie było różnicy w funkcjonowaniu płuc w odniesieniu do FEV1, pomiędzy grupą kontrolną (placebo), a grupą przyjmującą preparat.

Pełne wyniki zostaną przedstawione jesienią tego roku na corocznym spotkaniu fundacji Cystic Fibrosis Foundation w USA.

Acebilustat (znany też pod nazwą CTX-4430) jest doustnym kandydatem na lek podawanym raz dziennie. Jest to nowy drobnocząsteczkowy inhibitor leukotrienowej hydroksylazy A4 (LTA4H), kluczowego enzymu w produkcji silnego mediatora zapalenia w postaci leukotrienów B4 (LTB4). Czyli acebilustat zmniejsza aktywność LTA4H, a w konsekwencji również ilość produkowanych leukotrienów LTB4.

LTB4 mogą powodować nadmierną aktywację odpowiedzi immunologicznej i zapalenia za pośrednictwem neutrofilów i są silnie zaangażowane w patogenezę wielu chorób obejmujących nadmierne zapalenie, w tym mukowiscydozę, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenie jelit, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH) i różne choroby dermatologiczne, w tym dermatozy pęcherzowe.

W mukowiscydozie proces destrukcji miąższu płucnego uwarunkowany jest zarówno przewlekłym zakażeniem dróg oddechowych bakteriami np. pałeczkami ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jak i nasiloną odpowiedzią zapalną. Naukowcy od dłuższego czasu wskazują na istotną zależność między stężeniem LTB4, a natężoną pojemnością życiową FVC u chorych na mukowiscydozę, co wiąże się właśnie ze stanem zapalnym.

Acebilustat nie jest lekiem genetycznym, działającym na poziomie mutacji CFTR, więc jego stosowanie nie zależy od mutacji CFTR. Lek potencjalnie mógłby służyć w terapii stanu zapalnego u większości chorych na mukowiscydozę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.