Terapia przyczynowa lekiem Kaftrio nie będzie refundowana w ramach RDTL

1

W związku z negatywną rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Kaftrio (iwakaftor + tezakaftor + eleksakaftor) i Kalydeco (iwakaftor) w ramach programu lekowego, nie będzie można starać się o sfinansowanie zakupu terapii złożonej Kaftrio+Kalydeco za pomocą Ratunkowego Dostępy do Technologii Lekowej.

W ramach artykułu 47f ust. 3 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w przypadku gdy została wydana rekomendacja, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 2 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w odniesieniu do danej substancji czynnej w tym wskazaniu, lek nie jest finansowany w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  1. Basia mówi

    Wstyd ręce opadają Pan prezes jedyny w Europie nie widzi problemu chorych skazuje nasze dzieci na cierpienie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.