Nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania recept i zleceń przez pielęgniarki i położne

0

inister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych (przepisywanych) przez pielęgniarki i położne. W rozporządzeniu jest też zawarta lista badań diagnostycznych, na które może skierować pielęgniarka i położna. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

**           Dotyczy położnych.* Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z Wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku wystawienia recepty na lek refundowany – z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

WYKAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

 

Lp.  Nazwa rodzajowa
1  Dieta eliminacyjna mlekozastępcza – Hydrolizaty białek mleka

* Przy ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pielęgniarki i położne powinny korzystać z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

 

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R.  O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY I ZLECENIA*

 

Lp.  Nazwa wyrobu medycznego
1  Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren)
2  Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
3  Cewniki zewnętrzne
4  Cewniki urologiczne
5  Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne
6  Worki do zbiórki moczu z odpływem
7  Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)
8  Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii
9  Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne)
10  Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy
11  Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia
12  Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda
13  Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym
14  Peruka
15  Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia
16  Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia
17  Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku kończyny górnej
18  Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
19  Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)
20  Kula łokciowa ze stopniową regulacją
21  Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
22  Kula pachowa
23  Trójnóg albo czwórnóg
24  Laska dla niewidomych (biała)
25  Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
26  Opatrunki (emplastrii)
27  Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi

* Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne pielęgniarki i położne powinny korzystać z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061) oraz z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 6 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA

 

Lp.  Rodzaj badania  Nazwa badania diagnostycznego
1  Badania hematologiczne  morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwiodczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 

2  Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi  sódpotas

kreatynina

glukoza

hemoglobina glikowana (HbA1c)

doustny test tolerancji glukozy (DTTG)

białko C-reaktywne (CRP)

badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)

badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM)

badanie przeciwciał anty-HCV, anty-HBs

badania w kierunku kiły (VDRL)

 

3  Badania układu krzepnięcia  czas protrombinowy (INR)
4  Badania moczu  ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
5  Badania kału  badanie w kierunku obecności pasożytówbadanie w kierunku stwierdzenia krwi utajonej

 

6  Badania mikrobiologiczne wydzieliny z dróg rodnych*  badanie stopnia czystości pochwybadanie w kierunku dwoinki rzeżączki (GC)

badanie w kierunku infekcji Chlamydia trachomatis

badanie w kierunku infekcji HPV

7  Badania mikrobiologiczne  szybki test lateksowyposiew moczu z antybiogramem

 

8  Badania z zakresu serologii grup krwi  oznaczenie grupy krwi ABO i antygenu Rh Doznaczenie przeciwciał anty-Rh

 

9  Badania radiologiczne**  zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
10  Badania elektrokardiograficzne  EKG w spoczynku
11  Badania inne  próba tuberkulinowa RT23

* Dotyczy położnych.
** Dotyczy pielęgniarek.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.