Kto wystawi zlecenie na nebulizator, inhalator, sprężarkę po 1 czerwca 2017? Nowa lista uprawnionych lekarzy i specjalistów

0

29 maja 2017 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza dla niektórych wyrobów katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń, m.in. o fizjoterapeutów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarki oraz nadaje uprawnienia do ich wystawiania lekarzom będącym w trakcie specjalizacji.

Co ważne, zgodnie z ustawą “Za Życiem” świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia. Czyli w skrócie: dzieci chore na mukowiscydozę do ukończenia 18 roku życia korzystają z uprawnień bez limitów związanych z okresem użytkowania.

Poniżej lista wyrobów medycznych stosowanych w mukowiscydozie.

  Produkt Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych Kryteria przyznawania Okres użytkowania*
1 Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego

kod P.103

·         Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

·         Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej (pulmonolog)

·         Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

·         Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

·         Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

·         Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

·         Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

·         Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

150zł 0% mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 6 miesięcy
2 Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy

kod P.104

800zł 0% mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek raz na 4 lata
3 Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe

kod P.105

(przykładowo: PEP System, Flutter, Acapella, RC Cornet, zestaw do Simeoxa – rury z ustnikiem i filtrem))

200zł 0% chorzy na mukowiscydozę powyżej 4. roku życia; chorzy na pierwotną dyskinezę rzęsek powyżej 4. roku życia raz na 2 lata

* okres użytkowania nie dotyczy osób uprawnionych zgodnie z ustawą “Za życiem”.

Na liście są też produkty stosowane w chorobach płuc, stomii – pełna lista tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061/D2017000106101.pdf

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.