Kryteria kwalifikacji do leczenia refundowaną lewofloksacyną u pacjentów z mukowiscydozą

Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą

0

Quinsair to antybiotyk stosowany w leczeniu długotrwałego zakażenia płuc wywołanego przez bakterie Pseudomonas aeruginosa u osób dorosłych z mukowiscydozą. Lek Quinsair jest dostępny w postaci roztworu do nebulizacji w pojemnikach z dawką jednostkową zwanych „ampułkami”. Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. W przypadku refundacji dostępny jest w ramach programu lekowego.

Lek Quinsair przyjmuje się drogą wziewną za pośrednictwem urządzenia zwanego systemem nebulizacyjnym Zirela, który przekształca roztwór w ampułce w drobną mgiełkę. Leku nie należy podawać za pośrednictwem jakiegokolwiek innego urządzenia.

Substancja czynna produktu – lewofloksacyna, należy do grupy antybiotyków znanych jako „fluorochinolony”. Działanie lewofloksacyny polega na blokowaniu enzymów umożliwiających bakteriom P. aeruginosa powielanie swojego DNA podczas namnażania się komórek. Dzięki temu lek hamuje wzrost i namnażanie się bakterii wywołujących zakażenie.

 

Kryteria do kwalifikacji do leczenia lewofloksacyną pacjentów z mukowiscydozą w ramach programu lekowego “Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10: E84)”:

 • wiek od 18 lat
 • udokumentowane przewlekłe zakażenie płuc wywołane przez Pseudomonas aeruginosa,
 • nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu kolistyny wziewnej
 • nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu tobramycyny wziewnej

Kryteria do kwalifikacji leczenia lewofloksacyną muszą być spełnione łącznie.

 

Określenie czasu leczenia lewofloksacyną w programie
Leczenie należy kontynuować cyklicznie dopóki świadczeniobiorca odnosi korzyści z włączenia lewofloksacyny do schematu leczenia.

Kryteria wyłączenia z leczenia lewofloksacyną w programie

 • nadwrażliwość na tobramycynę albo lewofloksacynę, inny aminoglikozyd, inne chinolony, czy substancję pomocniczą;
 • uszkodzenie nerek (stężenie kreatyniny w surowicy nie mniejsze niż 2mg/dl lub mocznika nie mniejsze niż 40mg/dl);
 • krwioplucie nie mniejsze niż 60 cm3 na dobę w okresie 28 dni przed pierwszym podaniem lewofloksacyny;
 • stwierdzenie ropnia płuca w RTG klatki piersiowej;
 • choroby ścięgien związane z podawaniem fluorochinolonów w wywiadzie;
 • choroby tkanki łącznej;
 • padaczka lub zaburzenia wymagające podawania leków przeciwdrgawkowych;
 • zakażenie wirusem HIV lub przewlekłe aktywne zapalenie wątroby wtórne do zapalenia wątroby typu B i/lub C;
 • czynniki predysponujące do wystąpienia tętniaka i rozwarstwienia aorty (dodatni wywiad rodzinny w kierunku tętniaka, wcześniejsze występowania tętniaka lub rozwarstwienia aorty, zespół Marfana, Zespół Ehlersa-Danlosa typu naczyniowego, zapalenia tętnic Takayasu, olbrzymiokomórko we zapalenie tętnic, choroba Behçeta, nadciśnienię tętnicze, miażdżyca);
 • ciąża lub karmienie piersią (czasowe zawieszenie leczenia w Programie lekowym).

Badania przy kwalifikacji do leczenia lewofloksacyną

 • stężenie kreatyniny w surowicy krwi;
 • badanie mikrobiologiczne potwierdzające zakażenie róg oddechowych Pseudomonas aeruginosa;
 • EKG;
 • oznaczenie stężenia glukozy na czczo we krwi.

Monitorowanie leczenia lewofloksacyną w programie

 •  Wizyty kontrolne co 4 miesiące (co 2 cykle terapii).
 • Badania przeprowadzane raz w roku lub częściej w przypadku wskazań klinicznych (+/- 8 tygodni; jeśli badania były wykonywane wcześniej, np. podczas hospitalizacji czy wizyty kontrolnej nie ma potrzeby ich powtarzania):
  • stężenie kreatyniny w surowicy krwi;
  • oznaczenie stężenia glukozy na czczo we krwi;
  • badanie spirometryczne;
  • EKG

 

Źródło: Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 2022-12-21. Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 2023-01-01

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.