Decyzja o odmowie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z uwagi na nieopłacenie składki za marzec

6

W tym tygodniu odebrałam od klientek kilka telefonów oraz maili z informacjami o otrzymanych odmownynych decyzjach zus. Problem dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorcy zawsze mają pod górkę).

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj własne pytanie pod poniższym artykułem.

ZUS w treści decyzji wskazuje, iż:

“Zgodnie z powołanymi przepisami zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym, a więc osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 300 z pózn. zm.). Zatem zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu jeżeli konieczność sprawowania osobistej opieki przypada w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, a w uzasadnionych przypadkach Zakład na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie”.

Dalej ZUS stwierdza, że:

“Z posiadanej dokumentacji wynika, że nie podlega Pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 01.03.2020r., gdyż składka na to ubezpieczenie za miesiąc marzec 2020 została opłacona po terminie w w zaniżonej wysokości”.

Co wy na to? Ja również złapałam się za głowę!

Co z Tarczą Antykryzysową, gdzie się podziało zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień, maj???

Tylko dla przypomnienia nawiązując do wpisu: Zwolnienie z obowiązku oplacania składek w czasie epidemii ustawa podpisana przez prezydenta – wskażę, iż zgodnie z Tarczą Antykryzysową 1.0:

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Należy pamiętać, że deklaracja za maj musi wypłynąć do zus nie później niż do 30 czerwca 2020r. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, następuje w drodze decyzji ZUS. ZUS wyda decyzję dopiero w terminie 30 dni od upływu terminu płatności składki za maj.

W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020r. 

Jeżeli miałem podlegać ubezpieczeniu chorobowemu pomimo braku opłacenia składek za marzec, to dlaczego ZUS odmawia prawa do zasiłku?

 

Przewiduję dwie ewentualności.

Pierwsza (która mam nadzieję nie występuję) obejmuje przypuszczenie, że ZUS wydał wyraźne wytyczne żeby wstrzymywać wypłatę świadczeń, ponieważ są obecnie potrzebne na inne cele.

Druga nawiązuje do totalnego bałaganu w przepisach i ZUSie. Z jednej strony ustawodawca przewidział termin na złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek do 30 czerwca 2020r., gdzie wiele osób zgodnie z dyspozycją rządu po prostu czeka. Należy podkreślić, że złożenie takiego wniosku nie jest obligatoryjne i nie wszyscy muszą skorzystać z tego uprawnienia, a ZUSowi trudno przewidzieć, czy dana osoba nosi się z takim zamiarem czy nie. Może się również zdarzyć, że dana osoba złożyła już wniosek o umorzenie składek za marzec, ale korespondencja minęła się z decyzją o odmowie prawa do zasiłku. W większych miastach takich jak Kraków jest tak, że poszczególne wydziały ZUS mieszczą się w oddalonych od siebie miejscach (innych dzielnicach), a brak jest w ZUSie precyzyjnego systemu, który pozwala na śledzenie prac osób z innych wydziałów.

Jak powinien postąpić ZUS?

 

Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem ze strony ZUSu byłoby ustalanie czy dana osoba podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu na dzień 1 lutego 2020r. i uzależnienie od tego przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego. Ewentualnie jeżeli wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj nie zostanie złożony w zakreślonym w Tarczy Antykryzysowej terminie, ZUS będzie miał prawo ponownej weryfikacji uprawnień do zasiłku.

Co zrobić w razie otrzymania decyzji o odmowie przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

 

Absolutnie proszę nie opłacać składki za marzec! Pamiętajcie, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy tylko składek nieopłaconych! W razie zapłaty i złożenia jak sugeruje ZUS wniosku o przywrócenie terminu płatności dobrowolnej składki chorobowej zrezygnujecie Państwo ze zwolnienia, ZUS nie zwróci już wpłaconych pieniędzy. Nie wiadomo również, czy wypłaci zasiłek.

Jeżeli ktoś do tej pory nie złożył wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – proszę zrobić to teraz.

Dopiero po złożeniu wniosku proponuję odwołać się.

Myślę, że w razie prawidłowej kolejności wykonania poszczególnych czynności oraz prawidłowego sporządzenia odwołania, uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie możliwe w drodze weryfikacji świadczenia przed ZUS, bez konieczności przesyłania sprawy do sądu. 

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni jakie czynności podjąć, poszukajcie prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS, mały błąd może dużo kosztować.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj własne pytanie pod poniższym artykułem.


Autorzy: Kancelaria radcy prawnego – Kinga Matyasik-Ochlust – www.wbrewzus.pl

Kinga Matyasik-Ochlust – radca prawny

Od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne oraz w sprawach o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki setkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznawania gwarantowanych świadczeń.

Weronika Mania – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Aplikantka 3 roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Magda mówi

  Chyba jednak nie do końca tak jest jak przypuszczacie. Mam pozytywną decyzję o odroczenie składek i odmowną decyzję o wypłacie zasiłku, która to przyszła pozniej.

 2. Magda mówi

  Chyba jednak nie do końca tak jest jak przypuszczacie. Mam pozytywną decyzję o odroczenie składek i odmowną decyzję o wypłacie zasiłku, która to przyszła pozniej.

  1. Justyna mówi

   Tak . Odroczył i pani tyle że od kwietnia a jeśli za marzec pani nie zapłaciła składek to dlatego decyzja odmowna

 3. Justyna mówi

  Tak, tylko że składki są opłacane przez państwo od kwietnia a nie 1 marca wtedy jeszcze szkoły były otwarte i wszyscy pracowali. Odmowną decyzja jest słuszna za marzec trzeba opłacić bo dopiero od kwietnia było zwolnienie. Także trzeba słuchać i czytać o tarczy że zrozumieniem.

  1. Pawel mówi

   Wy tutaj o decyzji odmownej z ZUS, a w KRUS jeszcze lepiej oszukali rolnikow. Caly czas mowili ze rolnicy tak jak przedsiebiorcy beda zwolnieni z oplacenia skladki i co odroczyli tylko emerytalno rentowe, a zdrowotne i dodatkowe trzeba zaplacic. Albo wszyscy zwolnieni albo nikt.

 4. edyta mówi

  Przedsiębiorca matka urlop macierzyński do 18.04. Złożyła wniosek o zwolnienie ze składek zus na podstawie tarczy. Od 20.04 wystąpiła o zasiłek opiekuńczy. ZUS odmawia. i niestety przepis tarczy art. 31 zs ust. 2 – Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Matka 1 lutego była na macierzyńskim więc nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu… Czy faktycznie zasiłek nie przysługuje?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.