Znaczna poprawa jakości i długości życia osób z mukowiscydozą w Irlandii

0

Najnowszy raport irlandzkiego stowarzyszenia mukowiscydozy Cystic Fibrosis Ireland, Independent Living and Cystic Fibrosis, ujawnia ogromne postępy poczynione w ostatnich dwóch dekadach. Raport zamówiony przez Cystic Fibrosis Ireland dotyczył poprawy jakości życia osób cierpiących na tę chorobę w latach 1998-2017.

Chorzy z CF w Irlandii są lepiej wykształceni, a coraz więcej z nich ma własny dom lub mieszkanie i żyją bez rodziców i opiekunów. W 1998 r. 74% ankietowanych mieszkało z rodzicami, ale do 2017 r. liczba ta spadła do poziomu 43%. Duża część dorosłych chorych z mukowiscydozą obecnie pracuje i prowadzi niezależne życie.

Mediana wieku zgonu z powodu choroby w Irlandii wynosiła zaledwie 17 lat w 1998 roku. W 2017 mediana wynosiła ponad 30 lat – to znaczna  poprawa.

 

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.