Rencista pracujący a ZUS (poradnik 2021)

1

1. Kto ma obowiązek rozliczania się z dodatkowego dochodu w ZUS-ie

Renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do końca lutego br. (konkretnie do 1 marca br.) powiadomić ZUS o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach oraz z wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

– renciści zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych – przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego rencistę.

 – renciści opłacający składki same za siebie np. prowadzący działalność gospodarczą – te osoby powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu.

 – renciści prowadzących pozarolniczą działalność – za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

2. Forma zawiadomienia ZUS o osiąganych przychodach

Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca rentę. Pracodawca ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie i wysłać to do ZUS-u lub przekazać to zatrudnionemu renciście, który z kolei przekazuje do swojego ZUS-u.

Nie wszyscy emeryci i renciści muszą rozliczać dodatkowy dochód w ZUS. Nie dotyczy to osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

Uwaga: W przypadku osiągnięcia przychodu przy pobieraniu renty socjalnej, trzeba zawiadamiać o tym w formie pisemnej ZUS. Pracodawca zaś ma obowiązek dostarczyć do ZUS-u do końca lutego następnego roku o osiąganych przychodach w rozbiciu miesięcznym.

3. Skutki poinformowania o przychodach

 

ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia, a nawet zażądać zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy. Zmniejszeniu podlega wypłata z ZUS, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia.

 Zawieszenie renty socjalnej:

Renta socjalna ulega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia przychodu większego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego ostatnio przez prezesa GUS do celów emerytalnych. Renta jest zawieszana za miesiąc w którym był przekroczony przychód. Kwoty przychodu uzasadniające zawieszanie rent socjalnych wynosiły w 2020 roku:

 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. – 3404,70 zł,
 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – 3465,70 zł,
 • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – 3387,50 zł,
 • od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. – 3452,20 zł,
 • od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. – 3639,10 zł,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – 3732,10 zł,
 • od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – 3618,30 zł.

Roczna kwota przychodu 40638,30 zł

Zmniejszenie renty:

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

 • 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

Osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1340);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U. z 2003 r. nr 170 poz. 1656);
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1270);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) – obowiązywała do 31 grudnia 1998 roku.

Źródło: zus.pl

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Bogdan Śląsk mówi

  Jawna dyskryminacja rencistów i emerytów, chore przepisy ZUS, jakieś limity do ktorych można dorobić, czy kiedyś ktoś to zmieni . To przepisy z czasów PRL. To tyle krótko o obecnych przepisach .

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.