Pocztówkowy konkurs plastyczny – dzieci dzieciom w Gdańsku

0

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie na przygotowanie projektu pocztówki dedykowanej dzieciom chorym na mukowiscydozę leczącym się w Gdańsku.  Nagrodzone projekty zostaną wydrukowane i w postaci pocztówek będą bezpłatnie udostępnione dzieciom i rodzicom na terenie Gdańska i Szpitala Dziecięcego Polanki. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży.

Ze względu na epidemię koronawirusa i odwołane zajęcia szkolne, konkurs został zawieszony. O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Pani Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz patronatem Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku – jednego z nielicznych w Polsce ośrodków leczenia mukowiscydozy u dzieci.

Główną nagrodą w konkursie będzie wydruk pocztówek z reprodukcją nagrodzonych prac oraz nagrody rzeczowe.

Tematyka prac plastycznych (do wyboru lub można połączyć obie tematyki):

 • motyw Gdańska jako miejscowości przyjaznej dzieciom;
 • motyw szpitala dziecięcego (placówki, leczenia, personelu, pobytu dziecka w szpitalu) w pozytywnym kontekście.

Czekamy na prace plastyczne, zdjęcia, kolaże lub projekty graficzne.

Liczymy na kreatywne podejście do tematu. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą nadawać się do zeskanowania przez organizatorów konkursu, dlatego odradzamy techniki przestrzenne, 3D, mocno wypukłe, które będzie ciężko zeskanować i wydrukować na pocztówkach.

Możliwe techniki wykonania prac:
– prace plastyczne wykonane na papierze (najlepiej w rozmiarze A4 – nagrodzona praca zostanie zeskanowana i przeskalowana do druku);
– zdjęcia lub kolaże fotograficzne (w jak najwyższej rozdzielczości);
– projekty graficzne przygotowane w programach graficznych (najlepiej w rozmiarze 109x152mm/300DPI, projekty w innych rozmiarach będą przeskalowane, co w przypadku zbyt małych rozmiarów wpłynie na pogorszenie jakości w druku).

Gotową pracę konkursową trzeba sfotografować (najlepiej aparatem cyfrowym) i przesłać w postaci elektronicznej – pliku (najlepiej “jpg”) na adres [email protected] Oryginał pracy należy zachować na potrzeby ewentualnej wygranej i skanowania do druku (skanowanie nagrodzonych prac przeprowadzi fundacja we własnym zakresie). W przypadku prac elektronicznych, projekt należy przesłać na adres [email protected] lub udostępnić w sposób umożliwiający Fundacji pobranie pliku.

Zasady “Pocztówkowego konkursu plastycznego – dzieci dzieciom w Gdańsku” są proste:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Oddech Życia
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski, udział mogą brać osoby indywidualne lub zespoły np. całe szkolne klasy, czy grupy przedszkolne.
 3. Konkurs trwa od 3 lutego 2020 roku do 31 marca 2020 roku włącznie.  Ze względu na epidemię koronawirusa i odwołane zajęcia szkolne, konkurs został zawieszony. O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.
 4. Temat prac konkursowych (do wyboru lub można połączyć obie tematyki w jednej pracy konkursowej):
  • motyw Gdańska jako miejscowości przyjaznej dzieciom;
  • motyw szpitala dziecięcego (placówki, leczenia, personelu, pobytu dziecka w szpitalu) w pozytywnym kontekście.
 5. Technika wykonania prac konkursowych:
  • prace plastyczne wykonane na papierze (najlepiej w rozmiarze A4);
  • zdjęcia lub kolaże fotograficzne (w jak najwyższej rozdzielczości);
  • projekty graficzne przygotowane w programach graficznych (najlepiej w rozmiarze 109x152mm/300DPI).
 6. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi w innych miejscach.
 7. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do pracy konkursowej.
 8. Kryteria oceny prac konkursowych: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, możliwość przedrukowania na pocztówkach.
 9. Pracę konkursową należy przesłać w formie zdjęcia wykonanego aparatem fotograficznym, w postaci elektronicznej – pliku (najlepiej “jpg”) na adres [email protected] a oryginał pracy zachować na potrzeby ewentualnej wygranej i skanowanie do druku (skanowanie nagrodzonych prac przeprowadzi fundacja we własnym zakresie). W przypadku prac elektronicznych, projekt należy przesłać na adres [email protected] lub udostępnić w sposób umożliwiający Fundacji pobranie pliku.
 10. W mailu ze zdjęciem pracy lub projektem elektronicznym proszę podać: imię nazwisko dziecka lub nazwę grupy, klasy i placówki oraz imię nazwisko rodzica i miejscowość zamieszkania w przypadku prac przesyłanych przez osoby indywidualne lub imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy, nauczyciela w przypadku grup oraz klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika(ów), niezbędnych do realizacji konkursu pn. “Pocztówkowy konkurs plastyczny – dzieci dzieciom w Gdańsku”, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania imion dzieci, miejscowości, nazw grup i placówek, a w przypadku nagrodzonych prac konkursowych również publikację nazwiska.
 13. Uczestnik konkursu zgadza się na publikowanie przez Fundację Oddech Życia przesłanych prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji, w tym publikacji w portalu oddechzycia.pl oraz na Instagramie i Facebooku.
 14. Fundacja Oddech Życia oceni prace konkursowe i wybierze dwie, które następnie zeskanuje i wykorzysta do wydrukowania pocztówek przekazywanych bezpłatnie chorym dzieciom na mukowiscydozę.
 15. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniach 01-15 kwietnia 2020 roku. Ze względu na epidemię koronawirusa i odwołane zajęcia szkolne, konkurs został zawieszony. O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia trwania konkursu i przesunięcia daty rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników. O ewentualnej zmianie organizator poinformuje na stronie oddechzycia.pl
 17. Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia więcej niż dwóch osób, zespołów.

 

Ze względu na epidemię koronawirusa i odwołane zajęcia szkolne, konkurs został zawieszony. O nowym terminie poinformujemy w późniejszym czasie.
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.