Nie dla Kaftrio i Symkevi w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych

0

W piątek 2 lipca br. na stronach Ministerstwa Zdrowia została opublikowana lista leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL).

W związku z negatywną rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Kaftrio i Kalydeco w ramach programu lekowego oraz Symkevi i Kalydeco w ramach programu lekowego, nie będzie można starać się o sfinansowanie zakupu tych terapii w ramach RDTL.

W ramach artykułu 47f ust. 3 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w przypadku gdy została wydana rekomendacja, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 2 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w odniesieniu do danej substancji czynnej w tym wskazaniu, lek nie jest finansowany w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

“Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed wpisaniem leku na właściwy wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia, pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego
leczenia. Informacja o zamiarze kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.”

 

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.