Mukowiscydoza: Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu, upomina w sprawie nacisków

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową, wydał oświadczenie na X (Twitterze) w sprawie rozszerzenia refundacji Kaftrio dla pacjentów z mukowiscydozą.

W dokładnej treści Tweeta, Miłkowski podkreślił: “Uprzejmie informuję, iż każde naciski mediów, firm farmaceutycznych, różnych środowisk w trybie pozaustawowym utrudniają znalezienie kompromisu negocjacyjnego pomiędzy stronami zaangażowanymi w wypracowanie najlepszych rozwiązań refundacyjnych leków dla wszystkich zaangażowanych stron – pacjentów, firm oraz płatnika publicznego.”

Załącznik do Tweeta dostarcza szczegółów na temat schematów leczenia dostępnych w obecnie obowiązującym programie lekowym B.112.

Załącznik dostarcza także istotnych danych finansowych. Wydatki na refundowane leki w ramach programu lekowego B.112. w 2022 roku wyniosły ponad 246 milionów złotych dla 895 pacjentów. To oznacza, że średni koszt leczenia jednego pacjenta w tym roku wyniósł ponad 275 tysięcy złotych. Porównując te dane z rokiem 2021, obserwujemy 100-krotny wzrost finansowania. W pierwszym półroczu 2023 roku, program zarejestrował 985 pacjentów, z kosztem leczenia wynoszącym 256 milionów złotych.

Co ważne, w 2022 roku program B.112. znalazł się na 8. miejscu pod względem największych wydatków na refundację leków wśród 114 programów lekowych. Wpływ na ten wzrost miało objęcie refundacją trzech innowacyjnych terapii w leczeniu mukowiscydozy w marcu 2022 roku.

Z załącznika dowiadujemy się też, że rok 2022 przyniósł znaczący postęp w zakresie dostępu do refundowanego leczenia dla chorych na mukowiscydozę. Ministerstwo Zdrowia kontynuuje prace nad rozszerzaniem wskazań refundacyjnych dla leków, kierując się racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi i zapewniając pacjentom dostęp do skutecznych terapii. Jednakże, jak podkreśla załącznik, największym wyzwaniem w podejmowaniu decyzji refundacyjnych jest aspekt ekonomiczny, ze względu na wysokie ceny proponowane przez producentów leków. Pomimo tych wyzwań, dzięki skutecznym negocjacjom, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło wiele nowych terapii do refundacji w ciągu ostatnich lat.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.